Tài chính

MSB thay Kế toán trưởng

08:26 | 04/02/2021

Chia sẻ

MSB bổ nhiệm bà Phùng Thùy Nhung giữ vị trí Kế toán trưởng thay ông Nilesh Banglorewala kể từ ngày 1/2.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) thông báo miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nilesh Banglorewala kể từ ngày 1/2.

Đồng thời, ngân hàng bổ nhiệm bà Phùng Thùy Nhung giữ vị trí Kế toán trưởng kể từ thời điểm trên. Bà Nhung cũng sẽ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản trị Kế toán, Khối Quản trị Tài chính từ ngày 1/2 đến khi có quyết định thay thế.

Trước đó, MSB thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 vào ngày 24/3/2021 tại 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Cụ thể, MSB sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự vào ngày 22/2, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/2.

Chi tiết nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 chưa được ngân hàng công bố.

Năm 2020, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.523 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2019. Lãi ròng của ngân hàng đạt 2.011 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, tổng tài sản MSB đạt 176.697 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24,8% đạt 79.340 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 8,2% đạt 87.510 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 1,96%.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch mục tiêu đến năm 2024, tổng tài sản đạt hơn 340.400 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng kép gần 17%/năm cho giai đoạn 2019 - 2024; Lợi nhuận trước thuế đạt gần 6.800 tỷ đồng, tăng trưởng kép (CAGR) ở mức xấp xỉ 30%/năm cho giai đoạn 2019 - 2024.

MSB dự kiến trả cổ tức tối thiểu 15% cho cổ đông sau khi được thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Quốc Thụy