|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

MIC sắp phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%

13:22 | 13/05/2022
Chia sẻ
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II - quý III/2022, sau khi được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) vừa có nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, MIC sẽ phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II - quý III/2022, sau khi được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối luỹ kế của MIC năm 2021 theo báo cáo tài chính kiểm toán. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng từ 1.430 tỷ đồng lên hơn 1.644 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2022, MIC cho biết sẽ tìm kiếm và chuyển nhượng từ 25% cổ phiều có quyền biểu quyết trở lên và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Chia sẻ về việc tìm kiếm đối tác chiến lược, ban lãnh đạo cho biết MIC đang cùng với ngân hàng mẹ là MB tìm kiếm các đối tác có uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm phát triển bán lẻ, có khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, chiến lược, phát triển công nghệ thông tin,… để đáp ứng mục tiêu Top 3 thị phần.

MIC cũng đưa ra những tiêu chí khác cho đối tác chiến lược như có năng lực thanh toán số lượng cổ phần được chào bán và có cam kết hợp tác với MIC trong thời gian ít nhất ba năm.

Về kinh doanh, quý I/2022 MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ gấp 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của ngành. Lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 90 tỷ đồng tăng trưởng 93% so với cùng kỳ.

 Diễn biến giá cổ phiếu MIG. (Nguồn: TradingView).

Phương Nga

Giảm lãi suất có còn nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được vốn?
Theo các ĐBQH, doanh nghiệp đang rất khát vốn tín dụng, nhưng không tiếp cận được vốn, nếu có tiếp cận được thì rất khó để giải ngân do điều kiện vay và thủ tục. Chính phủ đã phải dùng cả mệnh lệnh hành chính để yêu cầu giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn cao, tuy nhiên, việc giảm lãi suất không quan trọng bằng tiếp cận được vốn và đưa nguồn vốn đó vào sản xuất, kinh doanh.