Doanh nghiệp

Mekong Capital bổ nhiệm Tổng giám đốc thứ tư, phụ trách nhân tài và văn hóa

07:10 | 24/01/2020

Chia sẻ

Bà Minh Giang cùng đội ngũ của mình có vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp thuộc danh mục đầu tư.

Mekong Capital vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Giang vào vị trí Tổng giám đốc nhân tài và văn hóa, cùng với 3 Tổng giám đốc hiện tại là ông Chris Freund, ông Chad Ovel và bà Trương Diệu Lê.

Mekong Capital bổ nhiệm Tổng giám đốc thứ tư, phụ trách nhân tài và văn hóa - Ảnh 1.

4 Tổng giám đốc của Mekong Capital (từ trái trang phải lần lượt ông Chad Ovel, bà Diệu Lê, bà Minh Giang và ông Chris Freund

Với chức vụ này, bà Minh Giang sẽ phụ trách mảng phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Mekong Capital cũng như tư vấn cho các công ty trong danh mục đầu tư. 

Gia nhập Mekong Capital năm 2010, từ vị trí chuyên viên nhân sự, bà Minh Giang đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đội ngũ hỗ trợ tuyển dụng những vị trí cấp cao cho các công ty trong danh mục tư vấn đầu tư. 

Ngoài ra, bà Minh Giang còn đưa ra sáng kiến tổ chức các buổi hội thảo giúp các công ty trong danh mục tư vấn đầu tư vận dụng thực hành, xây dựng hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi. 

Tháng 7/2019, Mekong Capital được tạp chí HR Asia vinh danh là một trong các công ty Việt Nam có "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á".

Đông A