|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Lợi nhuận sau kiểm toán giảm 73%, Thuduc House nói gì?

16:19 | 31/03/2023
Chia sẻ
Doanh nghiệp cho biết chi phí tài chính đã gia tăng do trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và chi phí quản lý cũng gia tăng do trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn.

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – Mã: TDH) mới đây đã gửi văn bản giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa báo cáo cáo tài chính trước và sau kiểm toán lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022 của công ty ghi nhận hơn 8 tỷ đồng, giảm 73% so với số liệu của báo cáo tài chính tự lập.

Lý giải về nguyên nhân, doanh nghiệp cho biết sau kiểm toán, chi phí tài chính tăng do tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư; chi phí quản lý cũng gia tăng do trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn.

Bên cạnh đó, có sự điều chỉnh giảm thu nhập khác từ hoạt động thanh lý tài sản, đồng thời ghi nhận tăng chi phí khác của dự án đã hoàn thành của công ty và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại do trích trước chi phí xây dựng. 

Thuduc House cho biết thêm, năm 2022, doanh thu công ty đã giảm so với năm 2021 do có sự sụt giảm trong doanh thu từ các hoạt động thanh lý tài sản, thanh lý các khoản đầu tư, tuy nhiên công ty cũng đã tiết giảm được các khoản chi phí hoạt động, từ đó giúp công ty có lãi trong năm 2022. 

(Nguồn: Thuduc House).

Về tình hình tài chính, tại ngày cuối năm 2022, Thuduc House có 1.418 tỷ đồng tổng tài sản, giảm 23% so với đầu năm, trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn với 594 tỷ đồng. Doanh nghiệp có 298 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 33% so với đầu năm. 

Công ty có 980 tỷ đồng nợ phải trả tại cuối năm 2022 và không có dư nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 439 tỷ đồng, hệ số sợ trên vốn chủ sở hữu là 2,2 lần.

Theo cáo cáo kiểm toán, năm 2022, Thuduc House có doanh thu 173 tỷ đồng, giảm 64% so với năm 2021. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 8 tỷ đồng so với khoản lỗ hơn 890 tỷ đồng ở cùng kỳ. (Nguồn: Đ.N tổng hợp).

Ngày 14/3, Cục thuế TP HCM đã ra các quyết định về việc cưỡng chế thuế với Thuduc House bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp, số tiền bị cưỡng chế là gần 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính năm 2022, doanh nghiệp chỉ có gần 3 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng tại ngày 31/12/2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng vừa thông báo nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 2,2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dệt may Liên Phương.

Giá chuyển nhượng được đưa ra là 12.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng trong năm nay.

Đăng Nguyên