Thời sự

Lập qui hoạch Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai Quảng Nam

11:12 | 22/10/2019

Chia sẻ

Ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã kí quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán qui hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai.

Diện tích qui hoạch Khu phi thuế quan khoảng 225 ha

Theo đó, qui hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai, thuộc xã Tam Quang và xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Phía Đông Bắc giáp đường giao thông hiện trạng, Phía Đông Nam giáp sân bay chu Lai, phía Tây Nam giáp đất qui hoạch đơn vị ở hiện hữu, phía Tây Bắc giáp đường ĐT 608.

duong vao san bay chu lai quang nam

Đường vào sân bay Chu Lai phía Tây Bắc giáp đường ĐT 608. (Ảnh: Văn Luận).

Diện tích qui hoạch khoảng 225 ha, trong đó, diện tích đất nhà máy, kho tàng chiếm tỉ lệ 55% diện tích toàn khu; đất các khu kĩ thuật, khu hành chính, dịch vụ, giao thông, sân bãi chiếm tỉ lệ 35%; đất cây xanh chiếm tỉ lệ 10%.

Theo qui hoạch, các yêu cầu và nguyên tắc về tổ chức không gian, kiến trúc, hạ tầng kĩ thuật phải phân tích, đánh giá hiện trạng đất đai, kiến trúc, hạ tầng kĩ thuật khu vực nghiên cứu lập qui hoạch.

Xác lập mối quan hệ của Khu phi thuế quan đối với Khu kinh tế mở Chu Lai, khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam và các khu vực lân cận; xác định mối quan hệ với hệ thống sân bay Chu Lai và các khu vực lân cận.

Xác định qui mô và phân khu từng khu chức năng, kiến trúc cảnh quan trong khu phuế quan; xác định các giải pháp về hạ tầng kĩ thuật và vệ sinh môi trường.

Tổng dự toán kinh phí hơn 2,3 tỉ đồng, bao gồm chi phí lập qui hoạch; chi phí thẩm định, quản lí nghiệp vụ, công bố qui định và chi phí lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lí Khu kinh tế mở Chu Lai chịu trách nhiệm tổ chức khiển trai lập qui hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai theo đúng nhiệm vụ được duyệt.

Phối hợp, chỉ đạo đợn vị tư vấn cập nhật đầy đủ các qui hoạch ngành liên quan. Rà soát, đánh giá các hồ sơ qui hoạch xây dựng đã và đang triển khai trong khu vực lập qui hoạch làm cơ sở khớp nối và đề xuất phương án qui hoạch đảm bảo tính thống nhất,..

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ban Quản lí Khu kinh tế mở Chu Lai tổ chức lập đồn án qui hoạch theo đúng qui định.

Trước đó Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định 32/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Qui chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010.

Theo đó, Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai được bố trí tại xã Tam Quang và một phần xã Tam Nghĩa, có qui mô 1.012 ha gắn với sân bay Chu Lai.

Nâng cấp sân bay Chu Lai công suất 5 triệu hành khách/năm

Tháng 8 vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định 1526/QĐ-BGTVT phê duyệt điều chỉnh qui hoạch một số hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu qui hoạch giai đoạn đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Chu Lai đạt cấp sân bay 4F và sân bay quân sự cấp I với công suất 5 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Loại máy bay được khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai là tàu bay code F và tương đương trở xuống.

Về phân kì đầu tư một số hạng mục công trình giai đoạn đến năm 2030 được điều chỉnh đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống các công trình phía Tây của Cảng gồm: Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và các công trình phụ trợ khác… đảm bảo đáp ứng yêu cầu khai thác 5 triệu hành khách/năm.

Với các công trình qui hoạch mở rộng về phía Đông sẽ được xem xét, đầu tư xây dựng khi có nhu cầu.

Trước năm 1975, sân bay Chu Lai là căn cứ không quân của quân đội Mỹ. Ngày 22/2/2004, nhà ga hành khách được khởi công xây dựng. Ngày 22/3/2005, chuyến bay thương mại đầu tiên từ Tân Sơn Nhất đã hạ cánh xuống đây. Sân bay Chu Lai có diện tích với 3000 ha. Đường băng dài 3050 m.

Phạm Linh