Thời sự

Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu xử lí sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

07:48 | 02/10/2019

Chia sẻ

Sau khi Thanh tra tỉnh Quảng Nam có kết luận chỉ rõ sai phạm tại BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu đã có công văn yêu cầu xử lí sai phạm theo đúng kết quả thanh tra.
Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu xử lí sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai - Ảnh 1.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra nhiều sai phạm tại BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai

Theo văn bản, sau khi xem xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị xử lý kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 - 2017 tại BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, theo thẩm quyền và Công văn số 318 ngày 10/9 về bổ sung xử lý kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại kết luận thanh tra số 08 về thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến 2017 tại BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai theo thẩm quyền. 

Đồng thời, theo dõi báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý các phát sinh; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung xử lý kinh tế theo kết luận thanh tra và theo dõi thực hiện thẩm định lại các nội dung giảm trừ khối lượng, giá trị khi lập thẩm định hồ sơ quyết toán các công trình, dự án theo kết luận thanh tra.

BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm trong công tác lựa chọn quy mô đầu tư, kết cấu kỹ thuật, công tác thi công, nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành theo kết luận thanh tra.

“BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật theo đúng quy định đối với từng tập thể, cá nhân liên quan đến nội dung sai phạm trong công tác quản lý khối lượng, xác nhận khối lượng cát tận thu, thực hiện đấu giá khối lượng cát tận thu tại Dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP Tam Kỳ”, văn bản của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Riêng đối với BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong việc tham mưu, giúp BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng kết luận thanh tra đã nêu.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thanh toán các chi phí nhưng có chứng từ không đúng quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu.

Như Dân trí đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận nêu rõ sai phạm tại BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 13 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh còn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông tỉnh Quảng Nam và các cơ quan tham mưu tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm trong công tác lựa chọn quy mô đầu tư, kết cấu kỹ thuật, công tác thi công, nghiệm thu khối lượng xây dựng cơ bản.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc này đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam để xem xét xử lý theo quy định của Điều lệ Đảng đối với ông Trần Đình Quang (Phó BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

C.Bính