Nhà đất

Lãi từ công ty liên kết và chuyển nhượng cổ phần tại Hải Phòng Plaza, TTC Land báo lãi lớn trong quí III

15:09 | 30/10/2019

Chia sẻ

Kết quả kinh doanh quí III của TTC Land tăng trưởng mạnh nhờ ghi nhận lãi từ công ty liên kết và lãi chuyển nhượng cổ phần tại Hải Phòng Plaza.

Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí III/2019 của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - Mã: SCR) cho thấy, kết quả kinh doanh trong quí của TTC Land tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu trong quí tăng trưởng 47%, đạt 321 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản chiếm tỉ trọng lớn nhất, đóng góp hơn 298 tỉ đồng vào doanh thu chung.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của công ty tăng 5% lên 98 tỉ đồng, bao gồm 51 tỉ đồng tiền lãi thanh lí các khoản đầu tư.

Đặc biệt trong quí III năm nay, TTC Land có thêm 137 tỉ đồng tiền lãi từ công ty liên kết. Trong khi đó, các chi phí phát sinh trong kì đều giảm mạnh, đặc biệt là chi phí bán hàng giảm mạnh 68% về 11 tỉ đồng.

Kết quả, TTC đạt 170 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ trong quí III. Kết quả này cao gấp 4,6 lần so với cùng kì năm 2018.

TTC Land cũng cho biết, kết quả kinh doanh tăng trưởng nhờ ghi nhận lãi từ công ty liên kết và lãi chuyển nhượng cổ phần tại Hải Phòng Plaza.

Trước đó vào ngày 12/9, HĐQT TTC Land đã thông qua việc chuyển nhượng 21,7 triệu cp tại CTCP Thương mại Hải Phòng Plaza với tổng giá trị chuyển nhượng 311,5 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, TTC Land đạt 739 tỉ đồng doanh thu và 304 tỉ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ, tương ứng giảm 64% về doanh thu nhưng tăng 50% về lợi nhuận.

SCR-KQKD

KQKD hợp nhất quí III/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của TTC Land.

So với kế hoạch kinh doanh đã đề ra, TTC Land đã thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của TTC Land ghi nhận gần 10.926 tỉ đồng, tăng 31 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 38% tổng tài sản, tương đương 4.150 tỉ đồng, chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn và trả trước người bán ngắn hạn.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tại 17 dự án đã giảm nhẹ 3% so với đầu năm, ghi nhận 4.295 tỉ đồng và chiếm 39% tổng tài sản. Trong đó, dự án Jamona City chiếm giá trị lớn nhất với 1.909 tỉ đồng.

SCR-ton-kho

Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của TTC Land.

Ngoài ra, nợ phải trả của TTC Land tính đến cuối kì kế toán quí III đã giảm 191 tỉ đồng so với đầu năm, ghi nhận 4.927 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 2.242 tỉ đồng.

Tổng giá trị trái phiếu đã phát hành đến ngày 30/9/2019 vượt 1.135 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 10-12% mỗi năm nhằm bổ sung vốn lưu động và tài trợ dự án.

Nguyên Ngọc