Tài chính

Lãi sau thuế 9 tháng của VIB đạt 2.332 tỉ đồng, nợ xấu giảm xuống 1,78%

16:44 | 15/10/2019

Chia sẻ

Tỉ lệ nợ xấu tại 30/9 của VIB giảm từ 2,24% ở thời điểm đầu năm xuống còn 1,78%.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) cho biết, trong 9 tháng 2019, doanh thu của ngân hàng đạt 5.870 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu phí đạt 1.275 tỉ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu. Thu nhập khác từ hoạt động thu hồi nợ xấu cũng tăng đáng kể so với cùng kì năm trước.

Chi phí hoạt động ở mức 2.435 tỉ đồng. Tỉ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu của VIB ở mức 41,5%. 

Chi phí dự phòng 519 tỉ đồng, chỉ tăng 3% so với cùng kì. Sau khi trừ đi các chi phí, VIB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.332 tỉ đồng sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 176.000 tỉ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 127.500 tỉ đồng, tổng huy động tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 129.000 tỉ đồng.

Về chất lượng tài sản, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 2,24% ở thời điểm đầu năm xuống còn 1,78% đồng thời VIB không còn dư nợ VAMC từ 2018.

Vốn chủ sở hữu của VIB hết tháng 9/2019 đạt 12.500 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kì, trong đó vốn điều lệ đạt 9.245 tỉ đồng, tăng 18%. Tỉ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 tại ngày 30/9 ước đạt 9,6%.

TH