Nhà đất

Kinh Bắc muốn phát hành trái phiếu huy động thêm 200 tỉ đồng

10:49 | 22/11/2019

Chia sẻ

Mục đích của đợt phát hành là tăng qui mô vốn hoặc đầu tư các chương trình, dự án.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành tối đa 200 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Tương ứng Kinh Bắc KBC sẽ phát hành 2 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.00 đồng/trái phiếu trong 1 đợt. Trái phiếu có kì hạn 18 tháng, ngày phát hành dự kiến là 6/12/2018.

Dự kiến, lãi suất đối với 2 kì tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm; đối với mỗi kì tính lãi tiếp theo là 3,8%/năm + lãi suất tham chiếu (mỗi kì tính lãi kéo dài 6 tháng).

Mục đích phát hành nhằm tăng qui mô vốn hoạt động của doanh nghiệp hoặc thực hiện chương trình dự án đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, Kinh Bắc liên tiếp phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn để tăng qui mô vốn doanh nghiệp và đầu tư vào các dự án hiện hữu như Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang), Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, (Hải Phòng).

Đợt phát hành gần đây nhất hồi tháng 10, Kinh Bắc cũng đã phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu với tổng số lượng phát hành 2 triệu trái phiếu, mệnh giá cũng là 100.000 đồng/trái phiếu. Trái chủ là nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Số trái phiếu này có kì hạn 18 tháng, lãi suất trả định kì 6 tháng/lần; hai kì thanh toán lãi đầu tiên áp dụng 10,5%. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Kinh Bắc KBC thành lập tháng 3/2002, với vốn điều lệ ban đầu 20 tỉ đồng. Sau gần 20 năm, hiện tại Kinh Bắc KBC có vốn điều lệ hơn 4.700 tỉ đồng với 7 công ty con và 4 công ty liên kết, do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

KBC

Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc.


Hà Lê