|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kinh Bắc muốn huy động vốn bằng trái phiếu lãi suất 10,5%

07:23 | 09/02/2021
Chia sẻ
Kinh Bắc dự kiến huy động 400 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu kỳ hạn hai năm với lãi suất cố định 10,5% nhằm cho các công ty con vay vốn.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa ra nghị quyết phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 4 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. 

Trái phiếu có kỳ hạn hai năm với lãi suất cố định 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm.

Mục đích của lần phát hành này nhằm cho các công ty con vay để tăng quy mô vốn hoạt động và giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các dự án mà công ty con đang triển khai.

Cụ thể, với số vốn dự kiến 400 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành, Kinh Bắc sẽ dùng một nửa cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng vay (200 tỷ đồng), nửa còn lại cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang vay (200 tỷ đồng).

Đô thị Kinh Bắc dự kiến phát hành số trái phiếu trên ngay trong quý I/2021 và giải ngân trong cùng quý này.

Tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp là 12.940 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với đầu năm. Trong đó, vay dài hạn tăng từ 1.222 tỷ đồng lên 4.218 tỷ đồng, bao gồm vay dài hạn ngân hàng (3.071 tỷ đồng) và phát hành trái phiếu (1.051 tỷ đồng).

Nợ vay tăng khiến chỉ số hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 0,58 vào cuối năm 2019 lên 1,22 vào cuối năm 2020. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng nhích từ 0,13 lên 0,18. 

Về kết quả kinh doanh năm vừa qua, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần 2.154 tỷ đồng, giảm 35% và lãi ròng đạt 206 tỷ đồng, giảm 78% so với năm 2019.

Thu Thủy

Bộ Công an tìm người bị hại liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Nhằm phục vụ việc điều tra và đảm bảo quyền lợi người bị hại, Bộ Công an đề nghị những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu liên quan trong vụ án cần đến trụ sở công an để làm việc, cung cấp tài liệu, hồ sơ.