|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức tài chính ngân hàng

Tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (Exposure at Default - EAD) là gì?

Tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (Exposure at Default - EAD) là gì?

Tổng dư nợ tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (tiếng Anh: Exposure at Default, viết tắt: EAD) là tổng giá trị ngân hàng có thể bị tổn thất khi khoản vay mất khả năng trả nợ.
Kiến thức Kinh tế -10:01 | 08/01/2020
Hợp đồng miễn trừ nợ (Debt Cancellation Contract - DCC) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng miễn trừ nợ (Debt Cancellation Contract - DCC) là gì? Đặc điểm

Hợp đồng miễn trừ nợ (tiếng Anh: Debt Cancellation Contract, viết tắt: DCC) là thỏa thuận sắp xếp và sửa đổi lại các điều khoản cho vay mà ở đó một ngân hàng đồng ý hủy một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ của bên đi vay.
Kiến thức Kinh tế -14:55 | 04/12/2019
Xóa nợ (Cancellation of Debt - COD) là gì? Các chương trình miễn trừ nợ

Xóa nợ (Cancellation of Debt - COD) là gì? Các chương trình miễn trừ nợ

Xóa nợ (tiếng Anh: Cancellation of Debt, viết tắt: COD) là thuật ngữ chỉ việc người cho vay giải phóng khoản dư nợ chưa được trả cho người đi vay.
Kiến thức Kinh tế -14:30 | 04/12/2019
Khoản vay không có dư nợ giảm dần (Non-Amortizing Loan) là gì?

Khoản vay không có dư nợ giảm dần (Non-Amortizing Loan) là gì?

Khoản vay không có dư nợ giảm dần (tiếng Anh: Non-Amortizing Loan) là một khoản vay trong đó các khoản thanh toán tiền gốc không được thực hiện cho đến khi được yêu cầu trả toàn bộ dưới dạng thanh toán một lần.
Kiến thức Kinh tế -12:05 | 04/12/2019
Trả một lần (Bullet Repayment) là gì? Khoản vay trả một lần và khoản vay dư nợ giảm dần

Trả một lần (Bullet Repayment) là gì? Khoản vay trả một lần và khoản vay dư nợ giảm dần

Trả một lần (tiếng Anh: Bullet Repayment) là một khoản thanh toán một lần được thực hiện cho toàn bộ số tiền dư nợ, thường được thực hiện khi đến thời gian đáo hạn.
Kiến thức Kinh tế -09:43 | 02/12/2019
Chi phí không chịu lãi (Non-interest Expense) là gì? Các thành phần của Chi phí không chịu lãi

Chi phí không chịu lãi (Non-interest Expense) là gì? Các thành phần của Chi phí không chịu lãi

Chi phí không chịu lãi (tiếng Anh: Non-interest Expense) là chi phí hoạt động của một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính đã được tách biệt với chi phí lãi vay và dự phòng rủi ro tín dụng.
Kiến thức Kinh tế -14:44 | 28/11/2019
Lãi suất định kì (Periodic Interest Rate) là gì? Các loại lãi suất định kì

Lãi suất định kì (Periodic Interest Rate) là gì? Các loại lãi suất định kì

Lãi suất định kì (tiếng Anh: Periodic Interest Rate) là tỉ lệ được tính trên một khoản vay, hoặc trên một khoản đầu tư trong một khoảng thời gian cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -09:39 | 22/11/2019
Phí khởi đầu (Origination Fee) là gì? Đặc điểm và một số lưu ý

Phí khởi đầu (Origination Fee) là gì? Đặc điểm và một số lưu ý

Phí khởi đầu (tiếng Anh: Origination Fee) là một khoản phí trả trước được thu bởi người cho vay để xử lí một hồ sơ vay mới.
Kiến thức Kinh tế -09:25 | 22/11/2019
Chứng minh tài chính (Proof of Funds - POF) là gì?

Chứng minh tài chính (Proof of Funds - POF) là gì?

Chứng minh tài chính (tiếng Anh: Proof of Funds, viết tắt: POF) là một văn bản chứng minh một người hoặc một tổ chức có đủ khả năng và tiền để thực hiện một giao dịch.
Kiến thức Kinh tế -15:47 | 21/11/2019
Điểm đầu tư (Investment grade) là gì? Đặc trưng và ý nghĩa

Điểm đầu tư (Investment grade) là gì? Đặc trưng và ý nghĩa

Điểm đầu tư (tiếng Anh: Investment grade) là mức xếp hạng biểu thị một trái phiếu đô thị hoặc trái phiếu doanh nghiệp có rủi ro vỡ nợ tương đối thấp.
Kiến thức Kinh tế -10:10 | 04/11/2019
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) là gì?

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) là gì?

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (tiếng Anh: Credit Information Center, viết tắt CIC) là cầu nối để ngân hàng và như tổ chức tín dụng có căn cứ để xác thực tín dụng của cá nhân hoặc tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -09:55 | 04/11/2019
Khấu hao (Depreciation) là gì? Ý nghĩa của khấu hao

Khấu hao (Depreciation) là gì? Ý nghĩa của khấu hao

Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) là sự giảm sút giá trị của một tài sản trong thời kì sử dụng, gọi là sự tiêu hao tư bản.
Kiến thức Kinh tế -17:43 | 22/10/2019
Hiệp hội Phát triển Quốc tế (International Development Association - IDA) là tổ chức nào?

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (International Development Association - IDA) là tổ chức nào?

Hiệp hội Phát triển Quốc tế (tiếng Anh: International Development Association, viết tắt: IDA) là tổ chức tài chính quốc tế cung cấp các khoản vay và trợ cấp ưu đãi cho các nước nghèo nhất thế giới.
Kiến thức Kinh tế -16:55 | 15/10/2019
Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế IBRD là tổ chức nào?

Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế IBRD là tổ chức nào?

Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (tiếng Anh: International Bank for Reconstruction and Development, viết tắt: IBRD) là một tổ chức tài chính quốc tế cung cấp các khoản vay cho các nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Kiến thức Kinh tế -16:07 | 15/10/2019
Đánh giá rủi ro (Risk assessment) là gì? Nội dung đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro (Risk assessment) là gì? Nội dung đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro (tiếng Anh: Risk assessment) là việc xác định và phân tích các rủi ro liên quan có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -17:13 | 02/10/2019
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong kịch bản thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.14x và sâu hơn là 1.12x.