|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là gì? Cách tính

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là gì? Cách tính

Nguyên giá tài sản cố định vô hình là tổng các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan đến việc hình thành từng tài sản cố định vô hình cụ thể được vốn hoá theo qui định.
Kiến thức Kinh tế -10:47 | 20/02/2020
Tính giá thành sản phẩm là gì? Các phương pháp tính

Tính giá thành sản phẩm là gì? Các phương pháp tính

Tính giá thành sản phẩm là xác định các chi phí liên quan đến việc sản xuất một khối lượng sản phẩm hoặc thực hiện một công việc dịch vụ.
Kiến thức Kinh tế -16:55 | 19/02/2020
Đánh giá sản phẩm dở dang là gì? Phương pháp đánh giá

Đánh giá sản phẩm dở dang là gì? Phương pháp đánh giá

Đánh giá sản phẩm dở dang là việc xác định phần chi phí sản xuất của số sản phẩm đang chế tạo dở.
Kiến thức Kinh tế -16:40 | 19/02/2020
Kiểm kê sản phẩm dở dang (Inventory of unfinished products) là gì? Yêu cầu thực hiện

Kiểm kê sản phẩm dở dang (Inventory of unfinished products) là gì? Yêu cầu thực hiện

Kiểm kê sản phẩm dở dang (tiếng Anh: Inventory of unfinished products) là việc kiểm kê bán thành phẩm tự chế trong kì đã nhập kho và đang nằm trên dây chuyền sản xuất.
Kiến thức Kinh tế -16:27 | 19/02/2020
Sản phẩm dở dang (Unfinished Product) là gì? Ý nghĩa

Sản phẩm dở dang (Unfinished Product) là gì? Ý nghĩa

Sản phẩm dở dang (tiếng Anh: Unfinished Product) là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn sản xuất cuối cùng trong doanh nghiệp để trở thành thành phẩm.
Kiến thức Kinh tế -16:10 | 19/02/2020
Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là gì? Yếu tố xác định

Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là gì? Yếu tố xác định

Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn tập hợp chi phí phục vụ cho nhu cầu hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm cũng như các nhu cầu khác của quản lí.
Kiến thức Kinh tế -15:46 | 19/02/2020
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán là gì?

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán là gì?

Theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán, kế toán các bộ phận thường được giao lập chứng từ và hạch toán chi phí phát sinh tại đơn vị mình, các công việc còn lại được thực hiện ở phòng kế toán trung tâm của công ty.
Kiến thức Kinh tế -15:24 | 19/02/2020
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán là gì? Ưu và nhược điểm

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán là gì? Ưu và nhược điểm

Theo mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán, ngoài phòng kế toán trung tâm của công ty các đơn vị trực thuộc còn tổ chức bộ phận kế toán riêng.
Kiến thức Kinh tế -15:11 | 19/02/2020
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung là gì? Ưu và nhược điểm

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung là gì? Ưu và nhược điểm

Trong mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung, toàn doanh nghiệp chỉ có một phòng kế toán, mọi công việc kế toán đều được thực hiện tại đây.
Kiến thức Kinh tế -14:55 | 19/02/2020
Đồng tiền kế toán (Accounting Currency) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Đồng tiền kế toán (Accounting Currency) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Đồng tiền kế toán (tiếng Anh: Accounting Currency) là đơn vị tiền tệ được sử dụng khi ghi lại các giao dịch trong sổ sách hoặc báo cáo tài chính công ty.
Kiến thức Kinh tế -12:52 | 19/02/2020
Tổ chức công tác kế toán là gì? Các mô hình tổ chức

Tổ chức công tác kế toán là gì? Các mô hình tổ chức

Tổ chức công tác kế toán là việc xây dựng các qui trình hạch toán, phân công, qui định mối liên hệ giải quyết công việc giữa các nhân viên kế toán cũng như với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:51 | 19/02/2020
Hình thức sổ kế toán là gì? Căn cứ lựa chọn

Hình thức sổ kế toán là gì? Căn cứ lựa chọn

Hình thức sổ kế toán là cách thức kết hợp các loại sổ kế toán khác nhau theo một trình tự ghi chép nhất định.
Kiến thức Kinh tế -11:42 | 19/02/2020
Hệ thống tài khoản kế toán là gì? Các loại tài khoản

Hệ thống tài khoản kế toán là gì? Các loại tài khoản

Hệ thống tài khoản kế toán là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.
Kiến thức Kinh tế -11:26 | 19/02/2020
Chọn mẫu theo thuộc tính (Attribute Sampling) là gì? Sử dụng như thế nào?

Chọn mẫu theo thuộc tính (Attribute Sampling) là gì? Sử dụng như thế nào?

Chọn mẫu theo thuộc tính (tiếng Anh: Attribute Sampling) là một phương pháp thống kê được sử dụng trong các qui trình kiểm toán nhằm phân tích các đặc điểm của một tập hợp nhất định.
Kiến thức Kinh tế -16:12 | 18/02/2020
Hệ thống thông tin kế toán mức tác nghiệp là gì? Các hệ thống

Hệ thống thông tin kế toán mức tác nghiệp là gì? Các hệ thống

Hệ thống thông tin kế toán mức tác nghiệp là các hệ thống thông tin xử lí giao dịch cho phép ghi chép, theo dõi, đo lường và giám sát mọi biến động về tài sản và nguồn vốn của tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -15:18 | 18/02/2020
Nỗi sợ lãi suất cao, nguy cơ chính phủ đóng cửa khiến Dow Jones mất 370 điểm
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 21/9 khi lợi suất trái phiếu tiếp tục ghi nhận mức đỉnh mới và chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa vào tháng 10.