|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Mục tiêu kiểm toán là gì? Cách xác định mục tiêu

Mục tiêu kiểm toán là gì? Cách xác định mục tiêu

Mục tiêu kiểm toán là đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả kiểm toán cho mỗi cuộc kiểm toán cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -10:55 | 19/05/2020
Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales là tổ chức gì?

Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales là tổ chức gì?

Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales là một tổ chức nghề nghiệp kế toán quốc tế lâu đời.
Kiến thức Kinh tế -10:06 | 19/05/2020
Kế toán chi nhánh (Branch accounting) là gì? Đặc điểm

Kế toán chi nhánh (Branch accounting) là gì? Đặc điểm

Kế toán chi nhánh (Branch accounting) là một hệ thống kế toán, trong đó các tài khoản riêng biệt được duy trì cho từng chi nhánh hoặc địa điểm hoạt động của một tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -09:49 | 19/05/2020
Dự phòng hàng tồn kho (Inventory Reserve) là gì? Đặc điểm và các lưu ý

Dự phòng hàng tồn kho (Inventory Reserve) là gì? Đặc điểm và các lưu ý

Dự phòng hàng tồn kho (tiếng Anh: Inventory Reserve) là một tài khoản tài sản trên bảng cân đối kế toán của công ty được thực hiện với dự kiến hàng tồn kho sẽ không thể bán được.
Kiến thức Kinh tế -09:11 | 19/05/2020
Phương pháp kiểm kê định kì (Periodic Inventory) hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và ví dụ

Phương pháp kiểm kê định kì (Periodic Inventory) hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và ví dụ

Phương pháp kiểm kê định kì (tiếng Anh: Periodic Inventory) là một phương pháp định giá hàng tồn kho trong báo cáo tài chính, trong đó kê khai hàng tồn kho được thực hiện theo các khoảng thời gian cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -08:55 | 19/05/2020
Phương pháp kiểm kê thường xuyên (Perpetual Inventory) hàng tồn kho là gì? Đặc điểm

Phương pháp kiểm kê thường xuyên (Perpetual Inventory) hàng tồn kho là gì? Đặc điểm

Phương pháp kiểm kê thường xuyên hàng tồn kho (tiếng Anh: Perpetual Inventory) là phương pháp kế toán hàng tồn kho, ghi lại việc bán hoặc mua hàng tồn kho thường xuyên liên tục, bằng phần mềm hệ thống quản lí tài sản doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -08:38 | 19/05/2020
Kiểm toán điều tra (Forensic Audit) là gì?

Kiểm toán điều tra (Forensic Audit) là gì?

Kiểm toán điều tra (tiếng Anh: Forensic Audit) là một cuộc kiểm tra và đánh giá thông tin tài chính của một công ty hoặc cá nhân để sử dụng làm bằng chứng tại Tòa án.
Kiến thức Kinh tế -12:27 | 18/05/2020
Hệ thống chi phí backflush (Backflush Costing) là gì? Đặc điểm

Hệ thống chi phí backflush (Backflush Costing) là gì? Đặc điểm

Hệ thống chi phí backflush (tiếng Anh: Backflush Costing) là một hệ thống tính giá thành sản phẩm thường được sử dụng trong môi trường tồn kho tức thời (Just-in-time).
Kiến thức Kinh tế -09:42 | 18/05/2020
Dòng chi phí (Flow of Costs) trong doanh nghiệp sản xuất là gì? Đặc điểm và ví dụ

Dòng chi phí (Flow of Costs) trong doanh nghiệp sản xuất là gì? Đặc điểm và ví dụ

Dòng chi phí (tiếng Anh: Flow of Costs) đề cập đến cách thức mà chi phí dịch chuyển trong một công ty sản xuất và kế toán viên phải định lượng được chi phí nào thuộc nguyên vật liệu thô, chi phí hàng tồn kho thành phẩm và giá vốn hàng bán.
Kiến thức Kinh tế -09:31 | 18/05/2020
Phương pháp Nhập trước, xuất trước (First In, First Out - FIFO) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Phương pháp Nhập trước, xuất trước (First In, First Out - FIFO) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Phương pháp Nhập trước, xuất trước (tiếng Anh: First In, First Out - FIFO) là một phương pháp quản lí và định giá tài sản, trong đó tài sản được sản xuất hoặc mua trước sẽ được bán, sử dụng hoặc xử lí trước.
Kiến thức Kinh tế -09:24 | 18/05/2020
Phương pháp Nhập sau, xuất trước (Last In, First Out - LIFO) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Phương pháp Nhập sau, xuất trước (Last In, First Out - LIFO) là gì? Đặc điểm và ví dụ

Phương pháp Nhập sau, xuất trước (tiếng Anh: Last In, First Out - LIFO) là một phương pháp được sử dụng để tính toán hàng tồn kho ghi lại các mặt hàng được sản xuất gần đây nhất sẽ được bán trước hay xuất trước.
Kiến thức Kinh tế -09:23 | 18/05/2020
Giá trị hàng tồn kho cuối kì (Ending Inventory) là gì? Đặc điểm, công thức tính và ví dụ

Giá trị hàng tồn kho cuối kì (Ending Inventory) là gì? Đặc điểm, công thức tính và ví dụ

Giá trị hàng tồn kho cuối kì (tiếng Anh: Ending Inventory) là giá trị hàng hóa vẫn có sẵn để bán và vẫn được công ty nắm giữ vào cuối kì kế toán.
Kiến thức Kinh tế -08:57 | 18/05/2020
Giá trị thuần có thể thực hiện được (Net Realizable Value - NRV) là gì?

Giá trị thuần có thể thực hiện được (Net Realizable Value - NRV) là gì?

Giá trị thuần có thể thực hiện được (tiếng Anh: Net Realizable Value - NRV) là giá trị có thể nhận được khi bán tài sản trừ chi phí ước tính hợp lí liên quan đến việc bán hoặc xử lý tài sản.
Kiến thức Kinh tế -11:08 | 16/05/2020
Phương pháp ước tính hàng tồn kho theo giá bán lẻ (Retail Inventory Method) là gì?

Phương pháp ước tính hàng tồn kho theo giá bán lẻ (Retail Inventory Method) là gì?

Ước tính hàng tồn kho theo giá bán lẻ (tiếng Anh: Retail Inventory Method) là phương pháp kế toán được sử dụng để ước tính giá trị hàng hóa của cửa hàng.
Kiến thức Kinh tế -12:12 | 11/05/2020
Phương pháp vốn cổ phần (Equity Method) là gì? Ví dụ về phương pháp vốn cổ phần

Phương pháp vốn cổ phần (Equity Method) là gì? Ví dụ về phương pháp vốn cổ phần

Phương pháp vốn cổ phần (tiếng Anh: Equity Method) là một kĩ thuật kế toán được sử dụng bởi một công ty để ghi lại lợi nhuận kiếm được thông qua khoản đầu tư vào một công ty khác.
Kiến thức Kinh tế -16:55 | 08/05/2020
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Can thiệp sớm giúp ngăn chặn ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Theo Thống đốc NHNN, với ngân hàng bình thường, nếu vẫn có sự rút tiền hàng loạt, đều được đưa vào quá trình can thiệp sớm. Nếu chờ đến lúc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt (là giai đoạn rất khó khăn) mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì khó có thể để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.