|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Đồng tiền chức năng (Functional Currency) là gì? Đặc điểm

Đồng tiền chức năng (Functional Currency) là gì? Đặc điểm

Đồng tiền chức năng (tiếng Anh: Functional Currency) là loại tiền tệ chính được sử dụng bởi một đơn vị kinh doanh hoặc doanh nghiệp.
Kiến thức Kinh tế -11:35 | 27/05/2020
Tài khoản rút tiền (Drawing account) là gì? Đặc điểm

Tài khoản rút tiền (Drawing account) là gì? Đặc điểm

Tài khoản rút tiền (tiếng Anh: Drawing account) là một bản ghi kế toán được duy trì để theo dõi tiền được rút từ một doanh nghiệp bởi các chủ sở hữu của nó.
Kiến thức Kinh tế -10:01 | 26/05/2020
Chi phí công tác (Travel Expenses) là gì? Đặc điểm

Chi phí công tác (Travel Expenses) là gì? Đặc điểm

Chi phí công tác (tiếng Anh: Travel Expenses) là chi phí liên quan đến những chuyến công tác, di chuyển hoặc ăn uống nhằm mục đích tiến hành các hoạt động liên quan đến kinh doanh.
Kiến thức Kinh tế -11:38 | 25/05/2020
Mô hình định giá lại (Revaluation model) là gì?

Mô hình định giá lại (Revaluation model) là gì?

Mô hình định giá lại (tiếng Anh: Revaluation model) là việc sau khi ghi nhận tài sản ban đầu theo giá gốc, khi lập Báo cáo tài chính, tài sản được ghi nhận theo giá định giá lại.
Kiến thức Kinh tế -11:15 | 25/05/2020
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng (Common Size Income Statement) là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng (Common Size Income Statement) là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng (tiếng Anh: Common Size Income Statement) là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong đó mỗi khoản mục được biểu thị bằng phần trăm giá trị của doanh thu.
Kiến thức Kinh tế -11:11 | 25/05/2020
Giả định dòng chi phí trung bình (Average Cost Flow Assumption) là gì?

Giả định dòng chi phí trung bình (Average Cost Flow Assumption) là gì?

Giả định dòng chi phí trung bình (tiếng Anh: Average Cost Flow Assumption) là việc công ty sử dụng giá trị trung bình trong kì kế toán để phân bổ chi phí cho giá vốn hàng bán và hàng tồn kho cuối kì.
Kiến thức Kinh tế -11:04 | 25/05/2020
Mô hình giá gốc có phân bổ (Amortised cost model) là gì?

Mô hình giá gốc có phân bổ (Amortised cost model) là gì?

Mô hình giá gốc có phân bổ (tiếng Anh: Amortised cost model) là mô hình áp dụng phương pháp lãi suất thực tế để xác định giá trị hiện tại của dòng tiền liên quan đến tài sản và nợ phải trả theo một lãi suất chiết khấu nhất định.
Kiến thức Kinh tế -09:38 | 22/05/2020
Mô hình giá gốc (Cost model) là gì?

Mô hình giá gốc (Cost model) là gì?

Mô hình giá gốc (tiếng Anh: Cost model) là mô hình đánh giá mà sau thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản và nợ phải trả vẫn được trình bày theo giá gốc.
Kiến thức Kinh tế -09:37 | 22/05/2020
Thời gian sử dụng hữu ích (Useful Life) của một tài sản là gì?

Thời gian sử dụng hữu ích (Useful Life) của một tài sản là gì?

Thời gian sử dụng hữu ích (tiếng Anh: Useful Life) của một tài sản là một ước tính kế toán về số năm mà tài sản đó duy trì được để phục vụ cho mục đích tạo ra mức doanh thu sinh lãi.
Kiến thức Kinh tế -14:31 | 21/05/2020
Phương trình kế toán mở rộng (Expanded Accounting Equation) là gì? Công thức của phương trình

Phương trình kế toán mở rộng (Expanded Accounting Equation) là gì? Công thức của phương trình

Phương trình kế toán mở rộng (tiếng Anh: Expanded Accounting Equation) được lấy từ phương trình kế toán thông thường và minh họa chi tiết hơn các thành phần khác nhau của vốn cổ đông trong một công ty.
Kiến thức Kinh tế -17:27 | 20/05/2020
Kế toán hàng tồn kho (Inventory Accounting) là gì? Cách thức hoạt động và ưu điểm

Kế toán hàng tồn kho (Inventory Accounting) là gì? Cách thức hoạt động và ưu điểm

Kế toán hàng tồn kho (tiếng Anh: Inventory Accounting) là một phần của kế toán, liên quan đến việc định giá và tính toán những thay đổi trong tài sản hàng tồn kho.
Kiến thức Kinh tế -09:02 | 20/05/2020
Nhồi kênh phân phối (Channel Stuffing) là gì? Công ty sử dụng thủ thuật gian lận này như thế nào?

Nhồi kênh phân phối (Channel Stuffing) là gì? Công ty sử dụng thủ thuật gian lận này như thế nào?

Nhồi kênh phân phối (tiếng Anh: Channel Stuffing) là thủ thuật mà một công ty gian lận báo cáo tài chính bằng cách cố tình chuyển cho các nhà bán lẻ thuộc kênh phân phối của họ nhiều sản phẩm hơn mức được đặt.
Kiến thức Kinh tế -16:05 | 19/05/2020
Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán (AIS effectiveness) là gì?

Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán (AIS effectiveness) là gì?

Tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán (tiếng Anh: AIS effectiveness) là mức độ mà AIS thực sự góp phần đạt được các mục tiêu của tổ chức.
Kiến thức Kinh tế -11:46 | 19/05/2020
Phạm vi kiểm toán (Audit Scope) là gì? Yêu cầu xác định

Phạm vi kiểm toán (Audit Scope) là gì? Yêu cầu xác định

Phạm vi kiểm toán (tiếng Anh: Audit Scope) là sự giới hạn về không gian và thời gian của đối tượng kiểm toán. Phạm vi kiểm toán thường được xác định đồng thời với mục tiêu kiểm toán và là một hướng cụ thể hóa mục tiêu này.
Kiến thức Kinh tế -11:12 | 19/05/2020
Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) là tổ chức gì?

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA) là tổ chức gì?

Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (tiếng Anh: ASEAN Federation of Accountants - AFA) là một tổ chức của các Hội Nghề nghiệp Kế toán các nước Đông Nam Á.
Kiến thức Kinh tế -11:11 | 19/05/2020
Ngành ngân hàng Mỹ cho vay hơn 12.200 tỷ USD, tỷ lệ bao phủ nợ xấu 218%
Tính đến cuối năm 2022, các ngân hàng và quỹ tiết kiệm do FDIC bảo hiểm đang cho vay 12.229 tỷ USD, khoảng 47% trong số này là các khoản vay được bảo đảm bằng bất động sản.