Vĩ mô

Kiểm toán chỉ ra nhiều sai phạm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

11:40 | 14/03/2019

Chia sẻ

Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành thông báo Kết luận kiểm toán (số 16) về việc kiểm toán công tác quản lý môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (H.Tuy Phong, Bình Thuận).
Kiểm toán chỉ ra nhiều sai phạm tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 - Ảnh 1.

Các chuyên gia kiểm tra bãi xỉ Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ẢNH: QUẾ HÀ

Qua đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm không chỉ ở Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, mà còn phát hiện nhiều sai phạm ở Bộ TN-MT, Bộ Công thương và UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân trong việc thiếu phối hợp với Bộ Công thương thực hiện điều chỉnh quy hoạch Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, không tuân thủ Quyết định số 742 của Thủ tướng về quy hoạch hệ thống Khu bảo tồn biển VN, khiến Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân chồng lấn tới 525 ha lên Khu bảo tồn biển Hòn Cau (H.Tuy Phong) tới nay vẫn chưa khắc phục được.

Kiểm toán Nhà nước còn yêu cầu tỉnh Bình Thuận kiểm điểm, rút kinh nghiệm liên quan đến các tồn tại, hạn chế về quản lý dữ liệu quan trắc tự động, không phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm về công tác bảo vệ môi trường ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. Giao cho cán bộ không có chuyên môn về môi trường, quan trắc phụ trách theo dõi môi trường ở Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Đối với Bộ TN-MT, Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm tham mưu, ban hành quy định, hướng dẫn đối với việc quản lý chất thải, chất thải rắn, chất thải công nghiệp theo Nghị định số 38 của Chính phủ ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Đối với Bộ Công thương, Kiểm toán Nhà nước đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để cho Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân chồng lấn lên Khu bảo tồn biển Hòn Cau 525 ha; việc đàm phán, ký kết hợp đồng BOT với nhà đầu tư Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và tham mưu cho Chính phủ về diện tích bãi xỉ, gây khó khăn, bất lợi trong mục tiêu làm giảm diện tích bãi xỉ than theo chủ trương tại Chỉ thị số 10 của Thủ tướng (16.4.2012).

Kiểm toán kiến nghị Bộ Công thương sớm ban hành hướng dẫn thủ tục phê duyệt Đề án tiêu thụ tro xỉ đối với các nhà máy nhiệt điện than; nghiên cứu hướng đến giảm dần diện tích các bãi xỉ nhiệt điện than. Bộ Công thương vẫn chưa thành lập được đơn vị chịu trách nhiệm chung, làm đầu mối về môi trường ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân như kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận và chỉ đạo của Chính phủ.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nhiều sai phạm trong vận hành và thủ tục giấy phép về môi trường của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (thuộc Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân). Hệ thống nước thải của nhà máy được thu gom, tái sử dụng cho mục đích tưới ẩm bãi xỉ không được giám sát theo quy định (3 tháng/lần).

Kiểm toán cho rằng việc này tiềm ẩn các rủi ro đến môi trường nếu như hệ thống nước thải này xảy ra sự cố. Việc nhà máy xả nước làm mát máy ra môi trường biển chưa được Bộ TN-MT cấp phép là chưa tuân thủ điều 37 luật Tài nguyên nước (tính đến thời điểm đoàn kiểm toán làm việc). Việc nhà máy này chạy thử nghiệm và phát sinh tro xỉ từ tháng 4.2018 nhưng đến tháng 12.2018 mới hoàn thành đề án tiêu thụ tro xỉ là vi phạm Quyết định số 452 (ngày 12.4.2017) của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra việc nhà máy đưa hệ thống quan trắc môi trường vào sử dụng khi chưa được kiểm định là vi phạm Thông tư 24 của Bộ TN-MT.

Quế Hà