Nhà đất

Khó triển khai, Luật Quy hoạch được gỡ vướng thế nào?

10:23 | 27/08/2019

Chia sẻ

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.
luat-quy-hoach--15597945571471445057429-crop-15597992772022048253968

Nhiều bộ, ngành, địa phương thời gian qua gặp khó khăn trong công tác triển khai Luật Quy hoạch. (Ảnh: VnEconomy)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Nghị quyết số 751 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Theo đó, khoản 1 Điều 6 và khoản 2 Điều 20 của Luật Quy hoạch được hiểu như sau: Các quy hoạch theo qui định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. 

Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau: Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 1/1/2019.

Trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.

UBTVQH yêu cầu Chính phủ chỉ đạo việc lập, thẩm định các quy hoạch ở các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc thi hành Luật Quy hoạch mới đang có một số cách hiểu, vận dụng một số quy định của Luật còn khác nhau khiến cho một số dự án, quy hoạch triển khai có những khó khăn, bất cập, vướng mắc.

Trước đó, loạt các bộ ban ngành cũng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc các quy hoạch đình trệ do những vướng mắc của Luật Quy hoạch mới.

Thu Hà