Tài chính

Kho tiền quốc gia được bảo vệ cẩn mật như thế nào?

08:04 | 10/12/2016

Chia sẻ

Kho tiền quốc gia chỉ có 1 cửa ra vào với nhiều lớp cánh cửa bảo vệ. Chỉ có 7 đối tượng được phép ra/vào kho tiền quốc gia.

Theo dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đang được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành liên quan, kho tiền quốc gia chỉ được mở với mục đích như sau: gửi vào/lấy ra tiền mặt và giấy tờ có giá, tài sản. Sắp xếp, đảo kho, vệ sinh chống mối mọt, chuột, gián, ẩm mốc. Sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị và cứu tài sản khi có sự cố.

Thông tư cũng quy định rõ 7 đối tượng được phép ra/vào kho tiền quốc gia. Mỗi lần vào/ ra kho tiền, từng người phải ký xác nhận vào “Sổ theo dõi vào/ ra kho tiền".

Theo quy trình, trước khi vào và sau khi ra khỏi kho tiền, các thành viên giữ chìa khóa phải có mặt đầy đủ để chứng kiến việc mở, đóng cửa kho tiền. Các thành viên giữ chìa khóa phải tự bảo vệ bí mật mã số, chìa khóa cửa kho tiền khi mở, đóng cửa kho tiền. Khi vào, thủ kho vào đầu tiên, khi ra thủ kho ra sau cùng. Trường hợp đã vào kho, nếu một người giữ chìa khoá cửa kho ra ngoài thì tất cả mọi người đều phải ra khỏi kho. Việc kiểm tra trước khi vào và sau khi ra khỏi kho tiền cũng được quy định chi tiết. Các thành viên phải tuân thủ quy định không được mang bao, túi, cặp, ví tiền của cá nhân vào trong kho.

Về nguyên tắc bảo vệ kho tiền, dự thảo Thông tư quy định kho tiền chỉ có 1 cửa ra vào duy nhất, cửa kho phải có nhiều lớp cánh bằng sắt. Tuỳ theo từng lớp cánh cửa được quy định số lượng khoá cụ thể, tương ứng với loại khoá số hay khoá ổ.

T.Hà