Tài chính

Kho bạc Nhà nước huy động 2.692 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, lãi suất cao nhất 5,63%/năm

06:47 | 11/06/2019

Chia sẻ

Theo thông tin đấu thầu từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 2.692 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ.

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu ngày 6/6, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 2.692 tỉ đồng trái phiếu chính phủ gồm nhiều loại kì hạn khác nhau.

Kho bạc Nhà nước huy động 2.692 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, lãi suất cao nhất 5,63%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Kho bạc Nhà nước gọi thầu 3.250 tỉ đồng, gồm 500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm, 1.000 tỉ đồng trái phiếu mỗi kì hạn 10 và 15 năm, 750 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 20 năm.

Kết quả, trái phiếu kì hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu. Trái phiếu kì hạn 10 năm huy động được 942 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 4,67%/năm, thấp hơn 0,02 điểm %/năm so với lãi suất trúng thầu phiên liền kề trước đó vào ngày 29/5. 

Trái phiếu kì hạn 15 năm huy động được 1.000 tỉ đồng với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm. Trái phiếu kì hạn 20 năm huy động được 500 tỉ đồng ở phiên thầu chính và 250 tỉ đồng ở phiên thầu phụ với lãi suất trúng thầu 5,63%/năm. Các mức lãi suất trúng thầu này đều thấp hơn so với lãi suất trúng thầu phiên liền trước đó.

Kho bạc Nhà nước huy động 2.692 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, lãi suất cao nhất 5,63%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)


Ngọc Huyền

Theo Kinh tế & Tiêu dùng