Chứng khoán

Cổ phiếu HVG của Hùng Vương tiếp tục trong diện kiểm soát đặc biệt

15:26 | 14/06/2019

Chia sẻ

Cổ phiếu HVG chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát do kết quả hoạt động kinh doanh lỗ.

Ngày 19/1, Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu HVG của Công ty cổ phần Hùng Vương vào diện kiểm soát do do lỗ năm 2016 và năm 2017.

Sau đó, ngày 12/6, HOSE nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2019 (niên độ từ 1/10/2019-30/9/2019) của Hùng Vương. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên hợp nhất năm 2019, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 112 tỉ đồng, lỗ lũy kế đến 31/3/2019 lỗ 528 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên có ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục và Ban Tổng giám đốc đang thực hiện kế hoạch khắc phục lợi nhuận chưa phân phối bị âm do chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc 30/09/2016.

Theo HOSE, cổ phiếu HVG chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát do kết quả hoạt động kinh doanh lỗ. Vì vậy, HOSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với HVG.

Sở sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG sẽ căn cứ vào BCTC Kiểm toán năm 2019 của Hùng Vương.

Về tình hình công bố thông tin, ngày 28/5/2018, HOSE đưa cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát đặc biệt do công ty vi phạm công bố thông tin.

Sau đó, Sở tiếp tục có 6 công văn nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin các báo cáo tài chính. Do đó, cổ phiếu HVG vẫn chưa đủ điều kiện đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt do vi phạm công bố thông tin.

Mới đây, Hùng Vương thông báo quyết định thoái vốn tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF).

Cụ thể, Hùng Vương dự kiến thoái vốn toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre là 180 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ sở hữu 90%. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ khi ban hành nghị quyết này.

Thoái một phần vốn tại Thủy sản An Giang để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn dưới 50%. Hiện tại, Hùng Vương nắm giữ hơn gần 80% vốn tại công ty này.

Trước đó, vào tháng 5, Hùng Vương thông báo thoái toàn bộ vốn tại tại CTCP Hùng Vương Sông Đốc với tỷ lệ sở hữu 51%.

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng