Doanh nghiệp

Sau soát xét, Hùng Vương đang lãi thành lỗ nặng 134 tỉ đồng

13:33 | 12/06/2019

Chia sẻ

Từ khoản lợi nhuận 28 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm, sau soát xét, CTCP Hùng Vương lỗ nặng 134 tỉ đồng do trích lập dự phòng phải khu khó đòi và lỗ trong các giao dịch nội bộ.
xk-c%C3%A1-tra

"Vua cá tra" một thời lỗ nặng sau soát xét

Công ty cổ phần Hùng Vương (Mã: HVG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 sau nhiều lần bị Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) nhắc nhở chậm nộp.

Theo đó, doanh thu thuần nửa đầu năm của Hùng Vương đạt 2.876 tỉ đồng, doanh thu này tăng thêm 229 tỉ đồng so với trước soát xét. Tuy nhiên lợi nhuận gộp của "vua cá tra" chỉ tăng nhẹ, đạt 320 tỉ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 159 tỉ đồng, gấp 4 lần so với báo cáo tự lập. Lỗ trong các liên doanh liên kết 43 tỉ đồng, tăng gấp 7 lần.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho Hùng Vương báo lỗ thuần 120 tỉ đồng, thay vì lãi 28 tỉ đồng như báo cáo tự lập. Số lỗ sau thuế soát xét lên tới 134 tỉ đồng.

Theo báo cáo thuyết minh soát xét, Hùng Vương ghi nhận khoản lỗ gần 39 tỉ đồng từ giao dịch nội bộ. Chi phí quản lý doanh nghiệp xuất hiện hơn 120 tỉ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi, chi phí này trước đó Hùng Vương không tự ghi nhận.

Tại thời điểm 31/3/2019, giá trị dự phòng phải thu ngắn hạn khách hàng của Hùng Vương đạt gần 800 tỉ đồng.

hùng vương

Nguồn: BCTC bán niên 2019 soát xét Hùng Vương

Kết thúc nửa năm tài chính 2019, tổng giá trị nợ vay của Hùng Vương đạt 3.088 tỉ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn 2.964 tỉ đồng. 

Trong đó, Hùng Vương vay từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hơn 2.000 tỉ đồng, vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hơn 600 tỉ đồng đến hạn trả nhưng chưa thanh toán. Hùng Vương cho biết đã có công văn xin Vietcombank chấp thuận giãn hạn thời gian thanh toán nợ gốc trong vòng 8 năm tiếp theo. 

Đông A