Tài chính

HSBC Việt Nam được phép lưu ký chứng khoán từ 2/8

11:30 | 08/08/2018

Chia sẻ

Từ ngày 2/8, HSBC Việt Nam được phép thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán gồm nhận chứng khoán do khách hàng gửi, bảo quản chứng khoán cho khách hàng và giúp khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán.
 
hsbc viet nam duoc phep luu ky chung khoan HSBC - Ngân hàng lớn nhất châu Âu công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng
hsbc viet nam duoc phep luu ky chung khoan HSBC đặt mục tiêu tăng trưởng với 'miếng bánh' cho vay thế chấp ở Anh
hsbc viet nam duoc phep luu ky chung khoan
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (Nguồn: HSBC)

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có quyết định về việc bổ sung hoạt động “Lưu ký chứng khoán” vào giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam).

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (2/8) và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng. HSBC Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các nội dung hoạt động nêu tại Quyết định này đảm bảo tuân thủ quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Hoạt động lưu ký chứng khoán là việc nhận chứng khoán do khách hàng gửi, bảo quản chứng khoán cho khách hàng và giúp khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán. Cụ thể như: quyền bỏ phiếu; quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu; quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ tức bằng tiền; quyền mua cổ phiếu phát hành thêm; quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi...

Được biết, Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam là một ngân hàng con thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng HSBC Hồng Kông và Thượng Hải. HSBC Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 1/1/2009.

Xem thêm

Quốc Thụy