Tài chính

Hơn 51.000 người nợ tiền bảo hiểm xã hội

13:15 | 08/05/2017

Chia sẻ

Trong đó có 39.445 người lao động chưa được đóng bảo hiểm xã hội hoặc được đóng thiếu thời gian với số tiền trên 23,6 tỷ đồng.

Thông tin trên được cho hay tại báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2016.

Năm 2016 là năm đầu tiên cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội.

hon 51000 nguoi no tien bao hiem xa hoi
Năm 2016 là năm đầu tiên cơ quan BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH.

Theo báo cáo, trong năm qua, cơ quan BHXH các cấp đã thực hiện 7.578 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 13.729 đơn vị sử dụng lao động; phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành 2.452 cuộc tại 4.896 đơn vị sử dụng lao động.

Kết quả thanh tra phát hiện trên 51.000 lao động nợ tiền BHXH. Trong đó, 39.445 người lao động chưa được đóng hoặc được đóng thiếu thời gian với số tiền trên 23,6 tỷ đồng; 11.600 người lao động được đóng thiếu mức tiền lương theo quy định của pháp luật với số tiền trên 9 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 6.800 lượt người hưởng sai quy định với số tiền gần 7,9 tỷ đồng.

Kết quả đã thu hồi về quỹ bBHXH số tiền trên 62 tỷ đồng (bao gồm cả số thu hồi được trong năm do vi phạm từ năm 2015); xử phạt vi phạm hành chính 104 đơn vị sử dụng lao động với số tiền 2,1 tỷ đồng, trong đó đã thu được 1,5 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH còn diễn ra phổ biến, các vi phạm điển hình là không đóng BHXH hoặc đóng không đủ số người thuộc diện tham gia, chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động, ghi mức lương trong hợp đồng lao động thấp hơn mức lương thực trả, ký hợp đồng lao động theo thời vụ nhiều lần để trốn đóng bảo hiểm xã hội, gian lận trong việc lập hồ sơ thực hiện chế độ.

Tình hình vi phạm sau thanh tra, kiểm tra vẫn diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị tuy đã bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, báo cáo nhận định.

Đội ngũ làm cán bộ kiểm tra của ngành BHXH có 4.686 người, trong đó ở cấp Trung ương có 100 người và cấp tỉnh có 4.586 người làm công tác thu, khai thác thu nợ có đủ năng lực về chuyên môn có thể tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội.

Tiến Vũ