|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hòa Phát sắp phát hành hơn 581 triệu cp

07:28 | 10/05/2024
Chia sẻ
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Hòa Phát.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 02/2024 BCPHCP ngày 3/5 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM).

Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 11/4, Nghị quyết HĐQT số 06/NQHP-2024 ngày 23/4 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Theo thông báo mới đây của Hòa Phát, công ty dự kiến sẽ phát hành gần 581,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán, bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt như sau: Thặng dư vốn cổ phần 3.211 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dự kiến là 2.603 tỷ đồng. 

Sau phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Hoà Phát sẽ tăng từ 58.148 tỷ lên 63.963 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 24/5.

Diệu Nhi