|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoá chất Đức Giang chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 117%

07:02 | 24/05/2022
Chia sẻ
Hoá chất Đức Giang vừa thông báo chốt ngày trả cổ tức đợt cuối năm 2021.

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 117%.

Tập đoàn dự kiến phát hành thêm 200.163.229 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:117 tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 117 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là ngày 6/6.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Hoá chất Đức Giang sẽ tăng từ 1.710 tỷ lên 3.712 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thuờng niên năm 2022 đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 127%. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền tức 1.000 đồng/cp và tổng số tiền chi ra là 171 tỷ.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu 12.117 tỷ đồng doanh thu thuần, 3.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 26% và 39% so với năm 2021. Đây cũng là con số doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi thành lập của công ty. Cổ tức năm 2022 dự kiến là 30%. 

Quý I, tập đoàn đạt 3.634 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.506 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với lợi nhuận quý I năm 2021. Như vậy, Hóa chất Đức Giang đã đạt 30% kế hoạch doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau ba tháng.

Hoàng Kiều