Hàng hóa

Hồ tiêu được loại khỏi danh mục bị phân luồng vàng

16:52 | 29/07/2021

Chia sẻ

Cục Quản lý rủi ro cho biết qua trao đổi với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tổng cục Hải quan đã đưa mặt hàng hồ tiêu ra khỏi danh mục áp dụng phân luồng vàng.

Trước thông tin lô hàng tiêu đen của hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu bị phân vào luồng vàng, gây ra nhiều khó khăn, trao đổi với Tạp chí Hải quan, Cục Quản lý rủi ro cho biết qua trao đổi với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tổng cục Hải quan đã đưa mặt hàng hồ tiêu ra khỏi danh mục áp dụng phân luồng vàng.

Điều này nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trước đó, Tổng cục Hải quan cho rằng mặt hàng hồ tiêu đen hiện nằm trong danh mục hàng xuất khẩu có điều kiện, cơ quan hải quan phải thực hiện phân luồng kiểm tra theo văn bản quản lý chuyên ngành.

VPA cho biết sau khi được nhận định dược liệu, một số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu phản ánh tỷ lệ tờ khai luồng vàng tăng 8% - 60% và tập trung chủ yếu ở mặt hàng hồ tiêu đen.

Trong khi xuất khẩu hồ tiêu đen chiếm 80% trên tổng số lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam.

Điều này đã gia tăng áp lực chi phí cho doanh nghiệp và tiềm ẩn rủi ro phơi nhiễm COVID-19 trong quá trình đi lại để xử lý thông quan tờ khai.

Theo hiệp hội, hồ tiêu được sử dụng như dược liệu, nhưng các thị trường nhập khẩu đặt ra tiêu chuẩn rất khắt khe đối với mặt hàng là dược liệu nên các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam chủ yếu chỉ đăng ký xuất nhập khẩu theo dạng hàng hóa nông sản, không nhằm mục đích dược liệu.

Trường hợp xác định doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu là dược liệu, không dùng cho mục đích làm thuốc theo quy định của Bộ Y tế thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan trên hệ thống, đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp.

H.Mĩ