Hàng hóa

Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong Việt Nam

02:35 | 20/12/2019

Chia sẻ

Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong Việt Nam (HKBAV) là một Hiệp hội Thành viên Tự nguyện phi lợi nhuận, phi chính phủ và phi chính trị của doanh nghiệp Hong Kong tại Việt Nam được thành lập tại TP HCM năm 1999 và Hà Nội vào năm 2012.
photo-1

Logo Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong Việt Nam

Thông tin địa chỉ Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong tại Việt Nam

Trụ sở chính TP HCM
Địa chỉ: Số 1203A, Tầng 12, Zen Plaza, 54 - 56 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (+84) 28 3925 2186

Fax: (+84) 28 3925 2187

Email: hcmc@hkbav.org

Văn phòng chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Trung tâm thương mại, khách sạn Hà Nội, đường D8 Giang Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 3845 2270

Fax: (+84) 24 3845 9209

Email:  hanoi@hkbav.org

Website: https://www.hkbav.org/

Thông tin cơ bản về Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong tại Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong Việt Nam (HKBAV) là một Hiệp hội Thành viên Tự nguyện phi lợi nhuận, phi chính phủ và phi chính trị của doanh nghiệp Hong Kong tại Việt Nam được thành lập tại TP HCM năm 1999 và Hà Nội vào năm 2012. 

Mục đích của HKBAV là cung cấp sự tương tác giữa các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp địa phương hoặc quốc tế. HKBAV hoan nghênh các thành viên của tất cả các nước, những người quan tâm đến việc có quan hệ kinh doanh với Hong Kong và các thành viên hoạt động tại Việt Nam. 

HKBAV đã đạt được danh tiếng trong cộng đồng Doanh nghiệp Quốc tế tại Việt Nam thông qua các hoạt động được tổ chức. Là một trong những thành viên liên kết của Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, các thành viên HKBAV được quyền và khuyến khích tham gia vào các nhóm làm việc của các ngành công nghiệp khác nhau. 

Hơn nữa, với tư cách là thành viên Ủy ban điều hành của Liên đoàn các Hiệp hội doanh nghiệp Hong Kong toàn cầu, HKBAV hiện đã trở thành thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp toàn cầu chia sẻ cơ sở dữ liệu thành viên với 46 Hiệp hội doanh nghiệp Hong Kong tại 35 quốc gia với hơn 13.000 công ty liên kết.

Mục tiêu của Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong tại Việt Nam

- Để tạo điều kiện và tăng cường đầu tư hai chiều, kinh doanh và thương mại giữa Việt Nam và Hong Kong

- Nâng cao vị thế của Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong và hồ sơ của Hong Kong trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

- Bổ sung cho các hoạt động song phương được thực hiện bởi các phái bộ hoặc các tổ chức kinh doanh của Hong Kong

- Hỗ trợ Hong Kong phù hợp với các điều khoản quy định và các hợp đồng của HKBAV, hỗ trợ các vấn đề kinh doanh ở Hong Kong và Việt Nam

- Để tạo điều kiện cho việc tạo ra liên minh chiến lược giữa các công ty vừa và nhỏ của Việt Nam và Hong Kong

- Tổ chức và cung cấp các chức năng xã hội cho các thành viên và những người không phải là thành viên của Hiệp hội, và để thúc đẩy mối quan hệ giữa các thành viên

- Thực hiện tất cả các hoạt động để đạt được các mục tiêu đã nêu ở trên, phù hợp với luật pháp, các quy tắc của HKBAV và các quyết định của HKBAV.

Phùng Nguyệt