|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

HĐQT của NCB

NCB thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

NCB thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Việc chào bán sẽ được thực hiện ngay khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý II hoặc quý III. Ngân hàng kỳ vọng sẽ hoàn thành việc phát hành cổ phiếu vào quý IV.
Tài chính -11:39 | 23/05/2024
Dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, nhưng NCB không nhận được hồ sơ nào

Dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, nhưng NCB không nhận được hồ sơ nào

Ngân hàng Quốc dân (NCB) dự kiến bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và một thành viên Ban kiểm soát. Tuy nhiên đến hạn nộp hồ sơ (ngày 29/3), ngân hàng không nhận được hồ sơ đề cử/ứng cử nào.
Tài chính -10:40 | 03/04/2018

HĐQT của NCB