|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Handico đặt mục tiêu lãi 709 tỷ đồng năm 2021

09:59 | 12/01/2021
Chia sẻ
Lãnh đạo Handico cho biết trong năm 2021, doanh thu công ty dự kiến đạt 9.180 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020, nhưng lợi nhuận ước giảm nhẹ 2% còn 709 tỷ đồng.
HANDICO đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi trong năm 2021 - Ảnh 1.

Ông Phạm Tiến Đức, Tổng Giám đốc Handico trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng công ty. (Ảnh: Handico).

Tại Hội nghị tổng kết năm của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), lãnh đạo công ty cho biết Handico đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020.

Cụ thể, giá trị sản lượng đạt trên 12.654 tỷ đồng; sàn xây dựng 201.532 m2. Công ty ghi nhận doanh thu năm 2020 trên 8.326 tỷ đồng; lợi nhuận 725 tỷ đồng; nộp ngân sách 712,5 tỷ đồng. 

Trong tổng giá trị SXKD đạt được, hoạt động đầu tư phát triển dự án đạt 5.175 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 40,9%); các hoạt động thi công xây lắp (21,4%), cho thuê bất động sản (7,5%); SXKD khai thác khoáng sản, thủy điện, thương mại, dịch vụ, liên doanh (26,6%).

Kết quả năm 2020 như trên góp phần đưa tổng giá trị sản lượng cả giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty đạt 58.442 tỷ đồng (thực hiện 100,2% kế hoạch); sàn xây dựng 1,037 triệu m2 (102,8% kế hoạch). 

Kết quả kinh doanh giai đoạn này của HNDICO cũng vượt kế hoạch với doanh thu 45.533 tỷ đồng (thực hiện 102% kế hoạch); lợi nhuận hơn 3.505 tỷ đồng (127,5% kế hoạch); nộp ngân sách 5.512 tỷ đồng (192,7% kế hoạch).

Tại hội nghị, ông Phạm Tiến Đức, Tổng Giám đốc Handico cho biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch tổng giá trị SXKD đạt 11.970 tỷ đồng, diện tích sàn xây dựng 201.600 m2. 

Doanh thu kế hoạch năm 2021 là 9.180 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái; tuy nhiên lợi nhuận dự kiến 709 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%. Công ty dự kiến nộp ngân sách năm nay đạt 1.046 tỷ đồng, tăng mạnh 47% so với năm 2020.

Thu Thủy