Doanh nghiệp

Hải Phát Invest muốn tăng sở hữu tại Cienco 5 và Hải Phát Thủ Đô

16:41 | 25/07/2020

Chia sẻ

Hiện nay, tỉ lệ sở hữu tại Hải Phát Invest tại Cienco 5 và Hải Phát Thủ Đô lần lượt là 15,5% và 13,76%.

Mới đây, HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - Mã: HPX) vừa thông qua việc mua cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ tại Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 5 -CTCP (Cienco5) và CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ đô.

HĐQT sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua cổ phần tăng vốn tại hai đơn vị trên về tỉ lệ, số tiền và thời điểm nộp tiền tăng vốn điều lệ mỗi đợt...

Hải Phát Invest hiện đang sở hữu 15,5% vốn điều lệ của Cienco 5 - chủ đầu tư dự án BT đường trục phía nam và các dự án đối ứng của dự án BT. Mặt khác, Hải Phát Invest cũng đang sở hữu 13,76% vốn cổ phần của Hải Phát Thủ đô (tổ chức hiện đang sở hữu 78,68% vốn điều lệ của Cienco5).

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Ban lãnh đạo Hải Phát cho biết, thị trường BĐS đang trong giai đoạn thanh lọc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước bối cảnh đó, hoạt động M&A các dự án sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi khi có các dự án đang khát vốn.

Cụ thể hơn, Hải Phát Invest có định hướng chi phối, quản lí dự án BT đường trục phía nam và các dự án đối ứng của dự án này.

Như vậy, kế hoạch mua cổ phần tại Cienco 5 và Hải phát Thủ đô nhằm hiện thực hóa dự định của công ty.

Nói thêm về hoạt động M&A, năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu phải tìm được ít nhất hai dự án để có thể triển khai kinh doanh ngắn hạn, thu hồi vốn hợp tác đầu tư tại một số dự án.

Về kế hoạch kinh doanh, Hải Phát Invest lên kế hoạch tổng doanh thu dự kiến 1.600 - 2.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 - 400 tỉ đồng.

Thu Thảo