Nhà đất

Hà Nội lên kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô

07:04 | 28/05/2021

Chia sẻ

Từ 8/5 đến 30/7/2021, TP Hà Nội sẽ tổ chức rà soát, đánh giá, đồng thời tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.
Hà Nội lên kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô - Ảnh 1.

Sau 10 năm, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thủ đô là cần thiết. (Ảnh minh họa: Hoàng Huy).

UBND TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

TP Hà Nội cho biết, trong 10 năm qua, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia, cấp vùng cũng đã có sự điều chỉnh ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, định hướng phát triển Thủ đô. Do đó, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung là cần thiết. 

Mục tiêu việc điều chỉnh lần này nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch TP Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất.

Công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô sẽ chú trọng vào ba nội dung cụ thể.

Thứ nhất là tổ chức rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian thực hiện công việc rà soát được tiến hành từ 8/5 đến 30/6/2021.

Cụ thể, tập trung vào tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án đầu tư và kế hoạch thực hiện; đánh giá dân số hiện trạng, dân số theo quy hoạch và khả năng phát triển.

Đồng thời, đánh giá tác động của việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tại từng khu vực và toàn thành phố; những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai; phân tích những yếu tố mới về yêu cầu xây dựng phát triển Thủ đô sắp tới; kiến nghị và đề xuất.

Nội dung thứ hai là tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tiến độ thực hiện từ 8/5 đến 30/7/2021.

Nội dung cuối cùng là tổ chức triển khai lập Đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Công việc này được giao cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tiến hành, sau khi nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Hoàng Huy