Nhà đất

Hà Nội còn hơn 23.000 căn hộ chưa được cấp sổ hồng tính đến cuối năm 2017

14:46 | 06/08/2019

Chia sẻ

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, đến hết năm 2017, còn 22.393 căn chung cư và 867 căn thuộc dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn Hà Nội chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
bds-15549457299501465326668-crop-1554945734517252213863

Hà Nội còn hơn 23.000 căn hộ Hà Nội chưa được cấp sổ hồng. (Ảnh minh họa)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội vừa có Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã giao đất hoặc Sở TN&MT Hà Nội cắm mốc giải phóng mặt bằng 620 dự án, diện tích đất thu hồi khoảng 1.752 ha. Số dự án chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện là 258 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 556,9ha.

Về công tác cấp giấy chứng nhận, năm 2017 đã cấp giấy chứng nhận (hay còn gọi là sổ hồng) cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở chủ đầu tư đã xây dựng xong và đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định cho 155.656 căn/178.278 căn, đạt 87,31%.

Còn 22.622 căn hộ đang được tiếp tục triển khai cấp giấy chứng nhận. Ước đến hết 31/12/2017, cấp được 155.885/178.278 căn, đạt 88%. Vẫn còn 22.393 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư, hiện đã cấp cấp giấy chứng nhận cho 12.710 căn/14.027 căn, đạt 90,6%. Ước đến 31/12/2017, cấp được 13.160/14.027 căn, đạt 93,8%. Vẫn còn 867 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Nếu tính chung cả chung cư và nhà tái định cư thì tính đến cuối năm 2017 vẫn còn khoảng  23.260 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất, Sở TN&MT Hà Nội cho biết đã tổ chức đấu giá 7.500 tỉ đồng/10.000 tỉ đồng, đạt 75% kế hoạch.

Về việc thu nghĩa vụ tài chính từ đất, đã xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất cho 93 dự án. Trong đó, 51 dự án đã có quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất là 24.783 tỉ đồng. 42 dự án đã xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng thẩm định, UBND TP phê duyệt.

Ngoài ra, theo số liệu tổng hợp của Cục thuế Thành phố Hà Nội, năm 2017 thu được 27.362 tỉ đồng tiền sử dụng đất, bao gồm tiền sử dụng đất các đơn vị chậm hoặc được dãn nộp từ những năm trước.

Sở TN&MT cũng đã thực hiện xác định 62 trường hợp xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thu đất. Tính đến thời điểm cuối 2017, thu được 4.963 tỉ đồng tiền thu đất.

Liên quan đến công tác thanh, kiểm tra năm 2017, Sở TN&MT đã tổ chức 63 đoàn thanh tra trong đó, có 43 đoàn thanh tra lĩnh vực đất đai, 14 đoàn thanh tra lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước, 2 đoàn thanh tra hành chính, 4 đoàn thanh tra khoáng sản.

Kết quả xử lý xử phạt trong lĩnh vực đất đai 16 quyết định với tổng số tiền 464 triệu đồng, xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên môi trường và tài nguyên nước 2,46 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/1/2017 đến 5/12/2017, Sở đã trình UBND Thành phố ban hành 2 quyết định thu hồi với tổng diện tích đất 100.944 m2.

Từ thực tiễn công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP Hà Nội, Sở TN&MT kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, thực hiện thống kê, kiểm kê định kỳ đất quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, cần nghiên cứu cải tiến phần mềm quản lý, sử dụng, thực hiện công tác kiểm kê, thống kê tăng trường các biện pháp giúp công tác quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả hơn, đẩy nhanh xây dựng bản đồ địa chính,cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất tạo hành lang pháp lý để quản lý đất đai chặt chẽ hơn,…

Thu Hà