|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (25/9): DXG, FHS, NDW, HVA, SC5, NDW, VIE, DHC, FTS, SMT, VIE, SGN

20:00 | 25/09/2023
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DXG, FHS, NDW, HVA, SC5, NDW, VIE, DHC, FTS, SMT, VIE, SGN.

Đăng ký bán ra: NDW, VIE, DHC, SC5, FTS

CTCP Cấp nước Nam Định (Mã: NDW): CTCP Thiết bị xử lý nước Setfil thông báo đã bán 99.010 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 19/9.

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (Mã: VIE): Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán 49.435 cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Thái sở hữu 12,51% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ ngày 25/8 đến ngày 22/9.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 198.800 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 26/10.

CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC): Bà Hồ Thị Song Ngọc, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 230.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 28/10.Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc còn sở hữu 276.011 cổ phiếu (tương đương 0,34% vốn điều lệ). 

CTCP Xây dựng số 5 (Mã: SC5): Bà Phạm Thị Thùy Mai, chị gái bà Phạm Thị Thùy Dương, Thành viên BKS đăng ký bán toàn bộ 15.400 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-31/10.

CTCP Chứng khoán FPT (Mã: FTS): Bà Trịnh Thanh Hằng thông báo đã bán 68.000 cổ phiếu. Sau khi giao dịch, bà Hằng sở hữu 42.149 cổ phiếu (tương đương 0,02% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 7-22/9.

Đăng ký mua: DXG, FHS, NDW, HVA, SC5

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG): Ông Lương Trí Tú đăng ký mua 9.800 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Tú sở hữu 703.857 cổ phiếu (tương đương 0,115% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 22/9.

CTCP Phát hành sách T.P Hồ Chí Minh (Mã: FHS): Ông Phạm Nam Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 120.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến ngày 20/10.

CTCP Cấp nước Nam Định (Mã: NDW): Ông Đinh Văn Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc thông báo đã mua 122.176 cổ phiếu (tương đương 0,36% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 19/9.

CTCP Đầu tư HVA (Mã: HVA): CTCP LIVETRADE đăng ký mua 730.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 27/9 đến ngày 20/10.

CTCP Xây dựng số 5 (Mã: SC5): Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 444.000 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, ông Dũng sở hữu 2 triệu cổ phiếu (tương đương 13,35% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 2-31/10.

Cổ đông lớn: SMT, VIE, SGN

CTCP SAMETEL (Mã: SMT): Ông Phạm Duy Khánh thông báo đã bán 2.400 cổ phiếu. Sau khi giao dịch, ông Khánh còn sở hữu 273.100 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn từ ngày 20/9.

CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (Mã: VIE): Bà Đinh Thị Hương Lan thông báo đã mua 317.645 cổ phiếu (tương đương 6,28% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 8/9.

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (Mã: SGN): Cổ đông Ameruca LLC thông báo đã mua 1,1 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 21/9.

Thu Hà