|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

20:14 | 04/10/2023
Chia sẻ
Mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

(Ảnh minh họa: Hải Quân).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định 25 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này áp dụng với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Đồng thời áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp.

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Công Tâm

Cước tàu rời đạt mức cao nhất 18 tháng, kênh đào Panama tắc nghẽn có phải nguyên nhân chính?
Sự kiện kênh đào Panama tắc nghẽn do hạn hán được đánh giá chỉ là yếu tố nhỏ góp phần đưa giá cước tàu rời tăng trong thời gian qua. Theo dự báo của chuyên gia trong ngành, đợt tăng cước tàu này chỉ trong ngắn hạn và diễn biến theo chu kỳ hàng năm.