|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Yêu cầu Bộ Tài chính sớm báo cáo việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu; trình Thủ tướng ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất

15:46 | 13/07/2023
Chia sẻ
Bộ Tài chính được yêu cầu sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng để trình cấp có thẩm quyền về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu của OECD; trình Thủ tướng ban hành Quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023.

Tại hội nghị tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ Tài chính tổ chức ngày 17/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước; cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ về tài khóa nhưng không ảnh hưởng đến an toàn nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia gắn với sử dụng vốn có hiệu quả.

Sớm báo cáo Chính phủ, Thủ tướng để trình cấp có thẩm quyền về việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu của OECD; trình Thủ tướng ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023.

Tập trung thực hiện hiệu quả các chính sách tài khóa đã ban hành, nhất là chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; kết hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế;...

 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ, bội chi theo dự toán Quốc hội quyết định. "Cố gắng thu phải cân đối được chi", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp tục kiểm soát nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, các nghĩa vụ trả nợ dự phòng của ngân sách nhà nước, nợ chính quyền địa phương, đảm bảo uy tín quốc gia, an ninh tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ phù hợp với tiến độ thu, chi và giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả nhất.

Triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp về quản lý, điều hành giá, bình ổn giá cả, thị trường, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu do nhà nước định giá; chú trọng công tác thông tin, truyền thông nhằm đưa thông tin kịp thời, minh bạch, góp phần tạo đồng thuận xã hội đối với công tác điều hành giá, ổn định tâm lý người tiêu dùng.     

Anh Đào