|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Giá euro

Tỷ giá euro hôm nay 7/6: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm

Tỷ giá euro hôm nay 7/6: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (7/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.130 - 25.230 VND/EUR.
Tài chính -10:21 | 07/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 6/6: Xu hướng giảm tiếp tục chiếm đa số ngân hàng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 6/6: Xu hướng giảm tiếp tục chiếm đa số ngân hàng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (6/6), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng trong nước có sự điều chỉnh giảm so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.250 VND/EUR.
Tài chính -10:22 | 06/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 4/6: Đa số ngân hàng giảm trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 4/6: Đa số ngân hàng giảm trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (4/6), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng trong nước có sự điều chỉnh giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.250 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 04/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 3/6: Các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen bất ngờ quay đầu tăng

Tỷ giá euro hôm nay 3/6: Các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen bất ngờ quay đầu tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (3/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng trong nước bất ngờ quay đầu tăng đồng loạt so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.200 - 25.300 VND/EUR.
Tài chính -10:15 | 03/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 2/6: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 2/6: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (2/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.130 - 25.230 VND/EUR.
Tài chính -10:06 | 02/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 1/6: Các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen đồng loạt giảm

Tỷ giá euro hôm nay 1/6: Các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen đồng loạt giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (1/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.180 - 25.280 VND/EUR.
Tài chính -10:05 | 01/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 31/5: Đa số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ

Tỷ giá euro hôm nay 31/5: Đa số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (31/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng được điều chỉnh tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.200 - 25.300 VND/EUR.
Tài chính -10:17 | 31/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 30/5: Đa số ngân hàng giảm trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 30/5: Đa số ngân hàng giảm trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (30/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng giảm so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro ngược lại tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.180 - 25.280 VND/EUR.
Tài chính -10:18 | 30/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 28/5: Thị trường chợ đen tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 28/5: Thị trường chợ đen tăng nhẹ trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (28/5), ít ngân hàng có sự biến động so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro tăng nhẹ lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.170 - 25.270 VND/EUR.
Tài chính -10:20 | 28/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 27/5: Xu hướng tăng tại các ngân hàng lại tiếp diễn

Tỷ giá euro hôm nay 27/5: Xu hướng tăng tại các ngân hàng lại tiếp diễn

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (27/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng tiếp tục đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.250 VND/EUR.
Tài chính -10:29 | 27/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 26/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có sự điều chỉnh giảm

Tỷ giá euro hôm nay 26/5: Đa số ngân hàng và thị trường chợ đen có sự điều chỉnh giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (26/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có xu hướng giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.120 - 25.220 VND/EUR.
Tài chính -10:24 | 26/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 25/5: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 25/5: Tiếp tục tăng đồng loạt tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (25/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng tiếp tục đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.150 - 25.230 VND/EUR.
Tài chính -10:15 | 25/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.100 - 25.200 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 24/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Thị trường chợ đen và các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/5), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 25.100 - 25.200 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 24/05/2022
Tỷ giá euro hôm nay 23/5: Đa số ngân hàng có sự biến động tăng trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 23/5: Đa số ngân hàng có sự biến động tăng trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (23/5), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có sự biến động tăng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và giao dịch mua - bán ở mức là 25.000 - 25.080 VND/EUR.
Tài chính -10:12 | 23/05/2022