|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Giá euro

Tỷ giá euro hôm nay 25/6: Đa số ngân hàng tăng trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 25/6: Đa số ngân hàng tăng trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (25/6), tỷ giá euro có xu hướng tăng tại đa số ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.980 - 25.080 VND/EUR.
Tài chính -10:19 | 25/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 24/6: Đa số ngân hàng có xu hướng giảm

Tỷ giá euro hôm nay 24/6: Đa số ngân hàng có xu hướng giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (24/6), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có xu hướng giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và giao dịch mua - bán ở mức là 24.970 - 25.070 VND/EUR.
Tài chính -11:25 | 24/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 23/6: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá euro hôm nay 23/6: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (23/6), tỷ giá euro có xu hướng tăng tại đa số ngân hàng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.970 - 25.070 VND/EUR.
Tài chính -16:53 | 23/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 22/6: Đa số ngân hàng có xu hướng giảm

Tỷ giá euro hôm nay 22/6: Đa số ngân hàng có xu hướng giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (22/6), tỷ giá euro tại đa số ngân hàng có xu hướng giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và giao dịch mua - bán ở mức là 24.950 - 25.050 VND/EUR.
Tài chính -10:21 | 22/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 21/6: Đồng loạt quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 21/6: Đồng loạt quay đầu tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (21/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt quay đầu tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng tại chiều mua lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.950 - 25.050 VND/EUR.
Tài chính -09:58 | 21/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 20/6: Các ngân hàng đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 20/6: Các ngân hàng đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (20/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt giảm  so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và giao dịch mua - bán ở mức là 24.930 - 25.030 VND/EUR.
Tài chính -10:15 | 20/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 18/6: Thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

Tỷ giá euro hôm nay 18/6: Thị trường chợ đen giảm trong phiên cuối tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (18/6), tỷ giá euro tại một số ngân hàng có xu hướng giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.930 - 25.030 VND/EUR.
Tài chính -10:18 | 18/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 17/6: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 17/6: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (17/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng tại chiều mua lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.950 - 25.050 VND/EUR.
Tài chính -10:08 | 17/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 16/6: Xu hướng tăng chiếm ưu thế tại các ngân hàng

Tỷ giá euro hôm nay 16/6: Xu hướng tăng chiếm ưu thế tại các ngân hàng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (16/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng có xu hướng tăng chiếm ưu thế so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng tại chiều mua lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.900 - 25.000 VND/EUR.
Tài chính -10:04 | 16/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 15/6: Các ngân hàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng

Tỷ giá euro hôm nay 15/6: Các ngân hàng trong nước đồng loạt quay đầu tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (15/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng trong nước quay đầu tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng tăng tại chiều mua lên giao dịch mua - bán ở mức là 24.900 - 25.000 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 15/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 14/6: Các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen tiếp tục giảm

Tỷ giá euro hôm nay 14/6: Các ngân hàng trong nước và thị trường chợ đen tiếp tục giảm

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (14/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng trong nước tiếp tục giảm so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.800 - 25.000 VND/EUR.
Tài chính -10:15 | 14/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 13/6: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần

Tỷ giá euro hôm nay 13/6: Các ngân hàng và thị trường chợ đen đồng loạt giảm trong phiên đầu tuần

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (13/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt giảm mạnh so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm tại chiều mua xuống giao dịch mua - bán ở mức là 24.950 - 25.050 VND/EUR.
Tài chính -10:13 | 13/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 11/6: Thị trường chợ đen tiếp tục đà giảm giá

Tỷ giá euro hôm nay 11/6: Thị trường chợ đen tiếp tục đà giảm giá

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (11/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng có sự biến động trái chiều so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.020 - 25.120 VND/EUR.
Tài chính -10:17 | 11/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Tỷ giá euro hôm nay 10/6: Đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng và thị trường chợ đen

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (10/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng đồng loạt quay đầu giảm mạnh so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro cũng giảm xuống giao dịch mua - bán ở mức là 25.020 - 25.120 VND/EUR.
Tài chính -10:07 | 10/06/2022
Tỷ giá euro hôm nay 9/6: Các ngân hàng trong nước tiếp tục tăng

Tỷ giá euro hôm nay 9/6: Các ngân hàng trong nước tiếp tục tăng

Ghi nhận sáng ngày hôm nay (9/6), tỷ giá euro tại các ngân hàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng so với phiên đóng cửa cuối ngày hôm qua. Tại thị trường chợ đen, giá euro không đổi và giao dịch mua - bán ở mức là 25.100 - 25.180 VND/EUR.
Tài chính -10:08 | 09/06/2022
20 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức và chào bán cổ phiếu, cao nhất 45% bằng tiền mặt
Trong tuần từ 16/8 đến 22/8, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 20 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu, hoặc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.