Nhà đất

Gần 1.000 tỉ đồng chi phí xây dựng dở dang tại các dự án của CII trong KĐT mới Thủ Thiêm

10:53 | 05/08/2019

Chia sẻ

Tính đến hết 30/6/2019, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm là gần 336 tỉ đồng và tại các dự án bất động sản khác được khai thác từ hợp đồng BT trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 626 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí II/2019.

CII

Báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 CII

Theo đó, trong quí này, CII lãi ròng hơn 252 tỉ đồng (đạt 35% kế hoạch cả năm) trong khi cùng quí năm ngoái chỉ lãi gần 73 tỉ đồng.

Quí II/2019, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của CII đạt hơn 457 tỉ đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản và thu phí giao thông.

Do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt hơn 452 tỉ đồng trong khi giá vốn bán hàng là hơn 307 tỉ đồng nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quí này của CII chỉ đạt 145 tỉ đồng.

Lợi nhuận gộp thấp nhưng chi phí tài chính lớn khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này chỉ đạt 89 tỉ đồng trong quí II.

Tuy nhiên, so với quí I/2019, tình hình kinh doanh của CII ghi nhận tốt hơn. Hết quí II/2019, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của CII đạt hơn 140 tỉ đồng (tăng 94,4% so với quí I/2019).

Hàng tồn kho của doanh nghiệp này tại ngày 30/6/2019 là hơn 4.322 tỉ đồng, trong đó chiếm đa số là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với hơn 4.100 tỉ đồng.

Hiện tại, phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CII thuộc một số dự án như Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, Dự án xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án Xây Cao ốc Văn phòng theo hình thức BOT kết hợp BT, Dự án đầu tư xây dựng căn hộ 152 Điện Biên Phủ, Các dự án bất động sản được khai thác từ hợp đồng BT trong khu đô thị mới Thủ Thiêm,…

dở dang CII

Báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 CII

Trong đó, tính đến hết 30/6/2019, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm là gần 336 tỉ đồng và tại các dự án bất động sản được khai thác từ hợp đồng BT trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 626 tỉ đồng.

Dự án xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng là dự án được nhắc đến trong kết luận thanh tra mới đây về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng và được chấp thuận cho thực hiện theo hình thức BT, nhưng không đăng tải nội dung của dự án lên Trang thông tin điện tử của thành phố và Báo Đấu thầu; phê duyệt tổng mức đầu tư, trong đó, có một số khoản chi phí không đúng quy định với tổng giá trị hơn 411 tỉ đồng.

Tổng tài sản tính đến hết tháng 6/2019 của CII đạt hơn 27.700 tỉ đồng, tăng hơn 5.000 tỉ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả tính đến hết tháng 6/2019 gần 19.000 tỉ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 8.300 tỉ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp này hiện đang gấp 2,1 lần vốn chủ sở hữu (8.744 tỉ đồng).

Năm 2019, CII đặt kế hoạch doanh thu 2019 tiến tới 5.400 tỉ đồng và lãi ròng 717 tỉ đồng (sau khi trừ lợi thế thương mại), lần lượt gấp 2 lần và 8 lần so với kết quả đạt được ở năm 2018.

Thu Hà