|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FRT Retail dự kiến chốt danh sách trả cổ tức tỷ lệ 55% trong tháng 6

07:55 | 10/05/2022
Chia sẻ
FPT Retail sẽ trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 55%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

HĐQT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 55% trong đó 5% là bằng tiền mặt. Với gần 79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp phải chi gần 39,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2021. 

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 50%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 39,5 triệu cổ phiếu, không bị giới hạn chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của FPT Retail sẽ tăng từ 790 tỷ đồng lên 1.184,7 tỷ đồng. 

Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông hưởng quyền trả cổ tức là trong tháng 6 và sẽ thực hiện chi trả trong tháng 7/2022. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2021 được ghi nhận tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hợp nhất quý I của FRT đạt 7.786 tỷ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 204 tỷ đồng, gấp 5,3 lần quý I/2021. Tính đến thời điểm 31/3, doanh nghiệp đã đạt 29% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Kết thúc quý I,  chuỗi FPT Shop có 676 cửa hàng, tăng thêm 29 cửa hàng so với đầu năm 2022. Tại ngày 31/3, Long Châu sở hữu 546 nhà thuốc trên cả nước, mở mới 146 nhà thuốc so với đầu năm.

T.Đan

Bộ Tài chính: Sẽ yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố sức khỏe cho nhà đầu tư
Bộ Tài chính cho biết sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải thuê các công ty tư vấn, trong đó có tư vấn về kiểm toán độc lập, tư vấn về xếp hạng tín nhiệm, định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, từ đó có được kết quả công bố công khai với các nhà đầu tư.