Hàng hóa

EVN kiến nghị bổ sung qui hoạch một số công trình điện tại Ninh Thuận và Bình Thuận

13:36 | 06/11/2019

Chia sẻ

Một số công trình lưới điện phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện mặt trời, điện gió tại Ninh Thuận và Bình Thuận đã được thực hiện. Tuy nhiên hiện vẫn chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tổng công suất nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời được phê duyệt qui hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận là 4.600 MW, trong đó đến nay đã đưa vào vận hành 41 nhà máy với tổng công suất khoảng 2.140 MW.

Thực hiện văn bản 1891/TTg-CN ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung qui hoạch các công trình lưới điện truyền tải, đến nay EVN đã đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn Ninh Thuận, Bình Thuận. 

Theo đó, EVN đã nâng công suất trạm 220 kV Tháp Chàm từ 2x125 MVA lên 2x250 MVA. Cụ thể, bổ sung thêm máy biến áp thứ 2 tại trạm 220 kV Hàm Tân, đầu tư xây dựng trạm 220 kV Phan Rí (2x250 MVA) và đường dây đấu nối, đầu tư xây dựng trạm 220 kV Ninh Phước (2x250 MVA) và đường dây đấu nối và nâng công suất các trạm 500kV Vĩnh Tân, Di Linh.

Tháng 10/2019, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (thuộc EVN) đã nâng công suất trạm 220 kV Tháp Chàm, vượt tiến độ một năm so với kế hoạch và hoàn thành đầu tư xây dựng máy biến áp thứ 2 trạm 220 kV Hàm Tân, vượt sớm hơn 2 tháng so với tiến độ đã được phê duyệt.

Mặc dù vậy, các công trình lưới điện 220 kV này chỉ được tính toán đề xuất tương ứng với tổng qui mô các nhà máy điện mặt trời, điện gió được phê duyệt bổ sung qui hoạch tính đến thời điểm tháng 8/2018. 

Trên thực tế, trong thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018 đã có thêm một số nhà máy năng lượng tái tạo tiếp tục được bổ sung qui hoạch, gây đầy và quá tải một số đường dây 110 kV và trạm biến áp 220 kV khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận.

Do đó, EVN vừa có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung qui hoạch một số công trình điện.

Cụ thể, tại trạm 220kV Phước Thái điều chỉnh từ qui mô công suất 250 MVA lên mức 625 MVA, tiến độ phấn đấu hoàn thành năm 2020 và giao EVN làm chủ đầu tư dự án.

Tại Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo bổ sung qui hoạch thêm trạm biến áp 220/110 kV, công suất 250 MVA tại vị trí trạm cắt 110kV Vĩnh Hảo 6 (tỉnh Bình Thuận) và nhánh rẽ 220kV đấu chuyển tiếp vào 1 mạch đường dây 220kV Phan Rí – Vĩnh Tân, chiều dài khoảng 2x1km, tiến độ phấn đấu vận hành năm 2020.

Đồng thời giao các chủ đầu tư các nhà máy điện mặt trời tại khu vực Bình Thuận tự đầu tư và quản lí vận hành.

Ngoài ra, EVN cũng kiến nghị Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung qui hoạch các đường dây 110 kV Phước Thái – Phước Hữu và Phước Thái - Phước Hữu ĐL 1 với các đặc tính kĩ thuật và tiến độ đồng bộ với trạm 220 kV Phước Thái ở qui mô công suất đề nghị ở mức 625 MVA.

Như Huỳnh