|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đường Vành đai 3 TP HCM sẽ được khởi công vào ngày 30/6/2023

14:00 | 17/08/2022
Chia sẻ
Thời gian khởi công dự kiến đường vành đai 3 TP HCM là từ ngày 30/6/2023 và hoàn thành vào ngày 30/6/2026.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP, triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM.

Theo đó, dự án này sẽ bắt đầu lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần từ ngày 5/8/2022, hoàn thành vào 15/11/2022.

Giai đoạn lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi cho từng dự án thành phần được thực hiện song song bắt đầu từ 10/8/2022, hoàn thành 30/11/2022.

Từ ngày 10/8/2022, sẽ bàn giao hồ sơ và cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương, dự kiến hoàn thành ngày 30/9/2022. Từ 1/10/2022 các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành 30/3/2024.

Quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán; lựa chọn nhà thầu xây lắp, Tư vấn giám sát,... và khởi công được thực hiện từ ngày 30/11/2022 và dự kiến hoàn thành 30/6/2023. Thời gian khởi công dự kiến là từ ngày 30/6/2023 và hoàn thành vào ngày 30/6/2026. 

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022, chia thành 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 3 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và TP HCM, trong đó có gồm 4 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Tại dự án này, Chính phủ cho phép UBND các tỉnh, thành phố: TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, gồm: Tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh), giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng cho phép UBND TP HCM cập nhật chi phí lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án vào Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 1: xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) và xây dựng một số cơ chế khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Hạ An