Doanh nghiệp

Đường Quảng Ngãi sắp chi 178 tỉ đồng tạm ứng cổ tức

07:48 | 22/08/2019

Chia sẻ

Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 178,5 tỉ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Ngày 3/9 tới đây, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt I/2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 1/10/2019.

Hiện có gần 357 triệu cổ phiếu QNS đang lưu hành, theo đó Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 178,5 tỉ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Trước đó, vào tháng 1/2019, Đường Quảng Ngãi cũng đã thanh toán 5% cổ tức còn lại qua đó nâng tổng mức cổ tức của năm 2018 chia cho cổ đông lên mức 15%.

6 tháng đầu năm, Đường Quảng Ngãi ghi nhận 4.073 tỉ đồng doanh thu, lãi ròng 521 tỉ đồng, giảm nhẹ 6%.

Về cơ cấu, doanh thu từ mảng chủ lực sữa đậu nành tăng trưởng 13% đạt 1.984 tỉ đồng, lãi gộp 886 tỉ đồng; doanh thu từ đường giảm 11% còn 1.046 tỉ đồng, đáng chú ý lãi gộp giảm tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái còn 43 tỉ đồng; doanh thu từ công ty Thành Phát tăng 74% đạt 1.043 tỉ đồng nhưng lãi gộp không không đổi chỉ ở mức 27 tỉ đồng.

 Với kết quả đạt được, Đường Quảng Ngãi đã thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu đồng thời vượt kế hoạch lợi nhuận 2019.

Được biết, năm nay Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 8.400 tỉ đồng doanh thu, xấp xỉ số thực hiện năm 2018 trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến 199 tỉ đồng, chưa bằng 1/5 số thực hiện năm 2018.

Tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi tại thời điểm kết thúc quí II đạt 8.312 tỉ đồng trong đó, giá trị tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn gần 2.150 tỉ đồng. Hàng tồn kho tăng 64% lên 960 tỉ đồng.

Giá trị xây dựng cơ bản dở dang trong kỳ tăng hơn 500 tỉ đồng so với đầu năm đạt 735 tỉ đồng, trong đó dự án đường tinh luyện RE được công ty tập trung đầu tư 515 tỉ đồng, ngoài ra giá trị xây dựng ở dự án mở rộng nhà máy đường An Khê 18.000 TMN cũng đang là gần 150 tỉ đồng.

TH