Doanh nghiệp

Dược Hà Tây đặt mục tiêu lãi hơn 100 tỉ đồng, thưởng gần 400.000 cổ phiếu cho Tổng Giám đốc

17:18 | 14/03/2019

Chia sẻ

NĂm 2019, Dược Hà Tây đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế tương ứng 1.700 tỉ đồng và 102 tỉ đồng. Ngoài ra, HĐQT muốn thưởng toàn bộ gần 400.000 cổ phiếu ESOP cho Tổng Giám đốc Lê Xuân Thắng.

Theo tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Mã: DHT) đặt mục tiêu đạt 1.700 tỉ đồng tổng doanh thu, không thay đổi nhiều so với năm 2018. Tương tự, lợi nhuận trước thuế ước đạt 102 tỉ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt. Ngoài ra, giá trị tổng sản lượng sản xuất ước đạt 722 tỉ đồng, giá trị hàng hóa sản xuất khoảng 710 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2018, Dược Hà Tây ghi nhận doanh thu 1.705 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 85 tỉ đồng, tăng trưởng 10%. Công ty đã chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2018.

Dược Hà Tây đặt mục tiêu lãi hơn 100 tỉ đồng, thưởng gần 400.000 cổ phiếu cho Tổng Giám đốc - Ảnh 1.

Phương án phân phối lợi nhuận 2018. Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Đáng chú ý, Hội đồng Quản trị trình cổ đông việc phát hành 398.500 cổ phiếu thưởng cho ông Lê Xuân Thắng - Tổng Giám đốc công ty, tương ứng gía trị theo mệnh giá gần 4 tỉ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng và trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Taisho có thể chi hơn 3.400 tỉ đồng để kiểm soát Dược Hậu GiangTaisho có thể chi hơn 3.400 tỉ đồng để kiểm soát Dược Hậu Giang


Anh Túc

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN