Hàng hóa

Dự kiến nhập khẩu điện tương đương 920 MW trong năm 2020 do nhiều dự án chậm tiến độ

15:37 | 18/02/2020

Chia sẻ

Trong 62 dự án có công suất lớn trên 200 MW thì có đến 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong Qui hoạch điện VII điều chỉnh.

Báo cáo năm 2019 về tình hình thực hiện các dự án trong qui hoạch phát triển điện lực quốc gia (Qui hoạch điện VII) điều chỉnh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực phát hành ngày 31/1 cho biết do nhiều dự án vẫn đang chậm tiến độ nên nhu cầu nhập khẩu điện của Việt Nam sẽ tăng lên trong các năm tới.

Cụ thể theo Qui hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất các nguồn điện dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016 - 2020 trên toàn hệ thống là 21.650 MW, trong đó các nguồn điện do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư là 7.185 MW (chiếm 33,2%), các nguồn điện do các doanh nghiệp khác đầu tư là 14.465 MW (chiếm 66,8%). 

Tuy nhiên tổng hợp tình hình tiến độ thực hiện 62 dự án có công suất lớn trên 200 MW thì 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định tiến độ so với tiến độ nêu trong Qui hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo đó, Việt Nam sẽ nhập khẩu điện chủ yếu từ Lào và Trung Quốc. EVN đang đàm phán, hoàn thiện thủ tục để mua điện từ cụm nhà máy thủy điện Nậm Sum (256 MW), Nậm Mô (487 MW) và Nậm Kông (289 MW) của Lào.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng dự kiến mua điện từ nhà máy điện gió Monsoon (600 MW) và nghiên cứu phương đấu nối nhập khẩu điện từ cụm nhà máy thủy điện Nậm Ou (950 MW).

Với Trung Quốc, hợp đồng mua bán điện hiện hữu sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2020, tuy nhiên, EVN đang đàm phán để kéo dài thời gian hợp đồng, tăng nhập khẩu lên 3,6 tỉ kWh/năm từ năm 2021 với cơ chế giá điện như hợp đồng hiện nay. 

Bên cạnh đó, liên kết nhập khẩu điện để tăng nhập khẩu lên khoảng 9 tỉ kWh/năm từ 2023. Dự kiến đến năm 2023, tỉ trọng nguồn điện nhập khẩu từ Trung Quốc so với nhu cầu phụ tải là 2,7% và giảm còn 2,3% vào năm 2025.

“Đây là tỉ trọng không lớn và không ảnh hưởng quá lớn đến cung cấp điện cho phụ tải nếu bị cắt giảm đột ngột”, Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đánh giá.

Ngoài ra, về chủ trương tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc thông qua các trạm chuyển đổi 220 kV tại Lào Cai và Hà Giang, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 596/BCT-ĐL và đang chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Qui hoạch điện VII điều chỉnh của Bộ Công Thương cho biết với mức tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện năng bình quân trong giai đoạn 2016 – 2019 đạt khoảng 10,1%/năm và được đề xuất lấy phương án phụ tải cơ sở Qui hoạch điện VII điều chỉnh là phương án tính toán cho cân đối cung cầu tiêu thụ điện giai đoạn tới năm 2030

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực dự kiến năm 2020 sẽ nhập khẩu điện tương đương 920 MW, năm 2025 là 3.370MW và đến năm 2030, Việt Nam sẽ nhập 5.796MW.

Như Huỳnh