Hàng hóa

Đề xuất nhiều giải pháp cấp bách cho mục tiêu cung cấp điện năm 2025

16:29 | 14/02/2020

Chia sẻ

Để đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung ứng điện trong một vài năm tới đây, Ban chỉ đạo đặt mục tiêu đến năm 2025 hệ thống điện toàn quốc phải có gần 14.500 MWp điện mặt trời và khoảng 6.000 MW điện gió.

Nhiều dự án nguồn điện lớn chậm tiến độ

Thông tin từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực vừa có báo cáo cập nhật về tình hình thực hiện các dự án trong qui hoạch phát triển điện lực quốc gia (Qui hoạch điện VII) điều chỉnh.

Báo cáo đã nêu thực trạng phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện nằm trong Qui hoạch điện VII điều chỉnh. Cụ thể, với 62 dự án nguồn điện lớn có công suất trên 200 MW thì chỉ 15 dự án đạt tiến độ, còn lại 47 dự án chậm tiến độ hoặc chưa xác định được tiến độ so với tiến độ nêu trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Với các công trình lưới điện, đã khởi công 196 công trình và đã hoàn thành đóng điện 192 công trình lưới điện 110 - 500 kV.

Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư, ngoài những bất cập về thủ tục đầu tư thì điển hình nhất vẫn là những khó khăn về giải phóng mặt bằng...

"Công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án điện vẫn còn gặp nhiều khó khăn và có xu hướng phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. 

Đặc biệt, hiện nay xuất hiện khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng do thủ tục rất phức tạp và mất nhiều thời gian", báo cáo của Ban chỉ đạo cho hay.

Trong đó, một số công trình vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài như: Đường dây 220kV đấu nối sau các trạm 500kV Phố Nối, Việt Trì, Lưu Xá, vướng mắc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng như các dự án: TBA 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì, đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ, Nha Trang – Tháp Chàm,...

Đặc biệt một số công trình trọng điểm đồng bộ nguồn điện BOT bị chậm tiến độ, cụ thể là đường dây 500kV đấu nối các nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vân Phong 1, Hải Dương.

Bên cạnh đó, công tác quản lí đất đai ở một số địa phương còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với khu vực vùng sâu vùng xa, làm ảnh hưởng đến công tác xác định nguồn gốc đất, gây tranh chấp khiếu kiện kéo dài, đơn giá bồi thường còn bất cập, đặc biệt đối với khu vực giáp ranh giữa các tỉnh. 

Không có qui định đối với diện tích đất mượn tạm thi công, dẫn tới người dân có những đòi hỏi chi phí đền bù vô lí.

Các giải pháp cấp bách bảo đảm cung cấp điện được đề ra

Theo đó, để đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung ứng điện trong một vài năm tới đây, Ban chỉ đạo đặt mục tiêu đến năm 2025 hệ thống điện toàn quốc phải có gần 14.500 MWp điện mặt trời và khoảng 6.000 MW điện gió.

Trong nhiều phương án mà Ban Chỉ đạo đề xuấ, đáng chú ý là giải pháp xem xét khả năng thuê tàu, xà lan hoặc nhà máy điện nổi để cung cấp điện trong nếu các dự án nhiệt điện phía Nam vẫn tiếp tục chậm tiến độ như vừa qua. 

Với thời gian giao hàng ngắn, theo hợp đồng từ 3 - 10 năm và dải công suất dao động trong khoảng 30 MW đến 620 MW thì đây là giải pháp ngắn hạn và trung hạn tương đối hiệu quả cho các quốc gia có nhu cấu điện khẩn cấp, Báo cáo của Ban chỉ đạo cho hay.

Ngoài ra, nhiều giải pháp cấp bách khác đã được đề xuất và đôn đốc thực hiện. Cụ thể là tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện vào vận hành nhằm tăng cường khả năng cấp điện và khả năng giải tỏa công suất như: đưa nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (MR) vào vận hành trong quí I/2020; đôn đốc các chủ đầu tư xử lí những nội dung thuộc thẩm quyền và báo cáo Chính phủ chỉ đạo xử lí đối với các dự án Sông Hậu I, Thái Bình II, Long Phú 1.

Ngoài ra tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện lớn trong giai đoạn 2021-2025 gồm: Nhiệt điện BOT Duyên Hải 2 (2022), nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (2023); nhiệt điện Sông Hậu 1 (2021), nhiệt điện Thái Bình 2 (2022), nhiệt điện Long Phú 1 (2023), nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 (2023-2024)...

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện mặt trời, điện gió đã có trong qui hoạch vào vận hành đúng tiến độ. Khẩn trương xây dựng lưới điện giải tỏa công suất các nguồn điện này. Xây dựng chính sách đồng bộ nhằm khuyến khích các nguồn năng lượng tái tạo với cơ cấu và tỉ lệ hợp lỉ, nhất là các dự án điện mặt trời áp mái. 

Khẩn trương đầu tư, xây dựng và hoàn thành các các đường dây và trạm biến áp 500/220/110 kV giải tỏa công suất các trung tâm điện lực, các nguồn năng lượng tái tạo tập trung ở khu vực Nam Trung Bộ, các nguồn thủy điện nhỏ ở khu vực miền núi phía Bắc. 

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lí nhu cầu phụ tải điện và Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,...

Như Huỳnh