|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đồng Nai thu hồi đất dự án không triển khai xây dựng

14:13 | 25/05/2023
Chia sẻ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa ký Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai do không triển khai xây dựng.

Thu hồi đất của doanh nghiệp không triển khai xây dựng dự án. Ảnh minh họa: TTXVN

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi vừa ký Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai do không triển khai xây dựng công trình của dự án, chưa đưa đất vào sử dụng.

Diện tích 12.958 m2 đất bị thu hồi tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu là của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

Cụ thể, vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 760/2014, tỷ lệ 1/500 và tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 785/2014, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện, ký xác lập ngày 28/8/2014.

Theo quyết định này, lý do thu hồi đất là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nhưng sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng công trình của dự án, chưa đưa đất vào sử dụng là vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Về trách nhiệm thực hiện, UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch UBND xã Tân An có trách nhiệm giao quyết định thu hồi này cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; trường hợp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND xã Tân An, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Tân An.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có trách nhiệm công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết chấp hành. Đồng thời, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho đơn vị này, cắm mốc ranh giới khu đất để quản lý.

Cục thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai khẩn trương di dời tài sản, thiết bị trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu quản lý và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai để thực hiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn thực hiện hoàn thành việc di dời tài sản, thiết bị, bàn giao đất và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 60 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm đôn đốc việc di dời tài sản, thiết bị trên đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để bàn giao đất theo quy định. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng vả Vật liệu Đồng Nai không chấp hành việc di dời, giao UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Nguyễn Văn Việt

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.