Doanh nghiệp

Digiworld có tân Chủ tịch

16:39 | 08/07/2020

Chia sẻ

Ông Đoàn Hồng Việt đã rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Digiworld sau 17 năm đương nhiệm.

Hội đồng quản trị CTCP Thế giới số (Digiworld – Mã: DGW) đã công bố nghị quyết thông qua đơn từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Đoàn Hồng Việt kể từ ngày 6/7.

Sau khi từ nhiệm ông Việt vẫn giữ chức Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị.

Digiworld có tân Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Đoàn Hồng Việt

Ông Đoàn Hồng Việt sinh năm 1970, ông đã có 17 năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Digiworld.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM năm 1992, ông Việt đã có 4 năm làm việc tại Công ty TNHH Liên Phương với chức vụ Trưởng phòng Công nghệ thông tin. Năm 1997, ông thành lập ra Công ty TNHH Hoàng Phương, tiền thân của Digiworld.

Theo báo cáo quản trị, hết năm 2019, ông Việt sở hữu hơn 1,9 triệu cổ phiếu DGW,tỷ lệ 4,62%. Bên cạnh đó vợ và anh trai của ông Việt nắm tổng cộng 7,83% vốn tại Digiworld. Hiện cổ đông lớn nhất của Digiworld là Công ty TNHH Creatured Future – công ty do ông Việt đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên sở hữu 35,45% vốn tại đây.

Ngay sau khi ông Việt từ chức, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm bà Đặng Kiện Phương làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 6/7.

Bà Phương đang nắm giữ vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Digiworld. Bà Phương là cổ đông lớn của Digiworld nắm 2,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,62%.

Việc Digiworld có tân Chủ tịch thay thế ông Việt nhằm tuân thủ theo đúng Nghị định 71 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Cụ thể, từ ngày 1/8 tới đây bắt buộc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) cùng một công ty đại chúng (khoản 2 Điều 12).

Ngoài ra, HĐQT Digiworld cũng thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tùng – thành viên độc lập HĐQT đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ; ông Hoàng Thông và ông Nguyễn Tuấn  Thành làm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

Bổ nhiệm ông Trần Bảo Minh - thành viên độc lập HĐQT làm Trưởng tiểu ban Lương thưởng; bà Tô Hồng Trang và bà Huỳnh Ngọc Liên làm thành viên.

Với tiểu ban Đầu tư và Phát triển, HĐQT bổ nhiệm ông Đoàn Hồng Việt làm Trưởng tiểu ban; bà Đặng Kiện Phương, ông Trần Bảo Minh, ông Nguyễn Duy Tùng và ông Nguyễn Hải Khôi làm thành viên tiểu ban.

Hoàng Kiều