|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

DIC Corp sắp chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp

08:31 | 07/12/2022
Chia sẻ
DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào quý I/2023.

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông DIC Corp thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cp. Sau đó, HĐQT thay đổi kế hoạch tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1, dự kiến trình cổ đông phương án phát hành thêm 150 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp. Song, kế hoạch không thể thực hiện do hội nghị tổ chức bất thành. 

Giá chào bán 100 triệu cổ phiếu là 15.000 đồng/cp, thấp hơn 29% giá chốt phiên ngày 6/12 (19.300 đồng/cp). Thời gian dự kiến phát hành trong quý I/2023.

Tỷ lệ thực hiện là 1.000 :163,97 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được mua 163,97 cổ phiếu mới).

 Diễn biến giá giá cổ phiếu DIG từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading view).

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Trong đó, người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư mua quyền mua sau khi thực hiện mua cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đối với số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết, HĐQT được quyền phân phối số cổ phiếu này cho cổ đông DIC Corp hoặc các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này khi phân phối cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Nếu đợt phát hành thành công, DIC Corp dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng. Công ty dùng để đầu tư cho dự án Khu đô thị Long Tân. Dự án có diện tích khoảng 331,9 ha, thuộc địa phận xã Long Tân và Phú Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 780 tỷ đồng, tiền sử dụng đất là 200 tỷ đồng, chi phí tư vấn là 50 tỷ đồng, chi phí xây lắp là 250 tỷ đồng, lãi trái phiếu là 220 tỷ đồng.

 Nguồn: DIC Corp.

Về tình hình kinh doanh, quý III, DIC Corp ghi nhận 424 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lỗ ròng gần 1 tỷ đồng trong kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt gần 1.518 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 142 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 8% doanh thu và tăng 3% lợi nhuận so với cùng kỳ. So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, DIC Corp đã thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, quy mô nguồn vốn cuối quý III của doanh nghiệp là 15.829 tỷ. Trong đó, tổng nợ vay là 5.302 tỷ đồng với 4.498 tỷ đồng vay dài hạn. Tại ngày 30/9, dư nợ trái phiếu là 3.417 tỷ đồng còn lại 1.885 tỷ là dư nợ từ ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 7.520 tỷ bao gồm 70 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2.380 tỷ 9 tháng do tăng mạnh phải trả và tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh, cùng kỳ năm ngoái âm 353 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận 341 tỷ và dòng tiền từ hoạt động tài chính là 2.021 tỷ 9 tháng giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ chỉ còn âm gần 18 tỷ.

Lâm Anh

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.