|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

DIC Corp (DIG) lập công ty bất động sản khu công nghiệp

14:57 | 07/09/2022
Chia sẻ
DIC Corp vừa thông qua kế hoạch thành lập công ty con với mục đích làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp DIC (DIC - Urbiz) với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Theo đó, DIC Group là chủ sở hữu của DIC – Urbi. Công ty sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn điều lệ của DIC - Urbiz.

Về nhân sự, ông Hoàng Văn Tăng, Tổng Giám đốc DIC Corp kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty DIC - Urbiz, đại diện 80% phần vốn của DIC Group tại DIC - Urbiz. Ông Chu Văn Thanh giữ chức Tổng Giám đốc, đại diện 20% vốn của DIC Group tại DIC - Urbiz. Trước đó, ông Thanh từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc chi nhánh DIC – VEC.

DIC Group cũng bổ nhiệm ông Mai Văn An làm Phó Tổng Giám đốc thường trực và bà Lê Thị Thúy Nga làm Phó Tổng Giám đốc. Trong đó, toàn bộ nhân sự từ Chi nhánh DIC - VEC và Chi nhánh DIC Him Lam sẽ được điều chuyển về DIC - Urbiz. 

Theo DIC Corp, nhiệm vụ chính của DIC - Urbiz là triển khai các thủ tục để được lựa chọn làm chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thực hiện quản lý, đầu tư và khai thác, kinh doanh các dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý theo đúng chức năng ngành, nghề kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và cho phép hoạt động. Đồng thời, công ty sẽ có một số nhiệm vụ khác do chủ sở hữu giao theo từng thời điểm. 

Tại ngày 30/6, DIC Corp có 9 công ty con trực tiếp và 3 công ty con gián tiếp. 

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DIC Corp là 1.094 tỷ đồng, giảm 2,04%, lợi nhuận sau thuế gần 149 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản cuối quý II ghi nhận 16.032 tỷ đồng, giảm gần 4,84% so với đầu năm. Hàng tồn kho là 5.370 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm trước. DIC Group cho biết, bất động sản được mua hoặc xây dựng với mục đích để bán trong quá trình hoạt động của công ty không phải để cho thuê hoặc chờ tăng giá được ghi nhận là hàng tồn kho. 

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 5.090 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt 7.752 tỷ đồng cuối tháng 6.  

Lâm Anh