|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ĐHĐCĐ Vietbank: Kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng 46%, niêm yết trên HOSE khi điều kiện thuận lợi

17:59 | 26/04/2023
Chia sẻ
Năm 2023, Vietbank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên 46%, tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

ĐHĐHĐ Vietbank. (Nguồn: Vietbank).

Ngày 26/4/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Năm 2023, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên 46%, tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%.

Trong năm 2022, tăng trưởng dư nợ của Vietbank đạt 67.541 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2021, hoàn thành 104% kế hoạch năm 2022. Tổng tài sản đạt 111.307 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2021, hoàn thành 96,8% kế hoạch. Tổng huy động đạt 81.110 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021, hoàn thành 96,6% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 656 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2021, hoàn thành 82% kế hoạch năm 2022. Thu nhập từ các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi như thu nhập lãi thuần, thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối… đều tăng so với năm 2021.

Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn, các chỉ số thanh khoản được quản lý trong mức cho phép của NHNN. 

Đối với kế hoạch tăng vốn điều lệ, Vietbank dự kiến tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 21%.

Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua nhưng năm 2022 do tình hình thị trường tài chính trong nước giai đoạn cuối năm và kéo dài đến các tháng đầu năm 2023 có nhiều biến động lớn, lãi suất có xu hướng tăng cao, thanh khoản toàn thị trường có những thời điểm căng thẳng nhất định… đã ảnh hưởng đến nhà đầu tư và cổ đông khiến kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của Vietbank chậm lại.

Vì thế, năm 2023 Vietbank tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

Toàn bộ số vốn tăng thêm được dự kiến sử dụng toàn bộ cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu, duy trì bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và kinh doanh sinh lợi cho Vietbank.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thống nhất tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu VBB của Vietbank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi. 

Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận lên 46%

Năm 2023, Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 960 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022; tổng tài sản đạt 125.000 tỷ đồng, huy động đến từ khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 95.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 75.600 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu mở rộng thị phần, tăng trưởng quy mô tổng tài sản cả về chất và lượng, kiểm soát nợ xấu dưới 3% theo quy định của NHNN.

Để đạt được mục tiêu trên, Vietbank đề ra các giải pháp trọng tâm gồm chú trọng phát triển hệ khách hàng truyền thống theo định hướng bán lẻ đồng thời ưu tiên cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Chính phủ ưu tiên và sẵn sàng đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế.

Duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững đi cùng nâng cao chất lượng tài sản, tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu tài sản nợ, tài sản có theo hướng giảm tỷ trọng tài sản có rủi ro, cải thiện khả năng sinh lời; Tập trung công tác tăng trưởng huy động, đặc biệt là nguồn vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư, vốn huy động không kỳ hạn, tăng huy động bằng đồng USD.

Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để tiếp tục cải thiện giá vốn, nâng cao các chỉ số hiệu quả hoạt động; Cải thiện tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập thuần, tỷ trọng chi phí lương/tổng chi phí hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả và hiệu suất lao động.

Tập trung nâng cao chuẩn mực hoạt động và hiệu quả quản trị điều hành; Nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa giá trị cho khách hàng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cơ chế đãi ngộ nhân tài; Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch sẽ gắn liền với quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất và hiệu quả hoạt động…

Huyền Phương

Bộ Công an yêu cầu ba ngân hàng rà soát các dịch vụ liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị tới NHNN yêu cầu ba ngân hàng có liên quan là VietinBank, Vietcombank, SHB tổ chức tra soát, kiểm điểm việc cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, tài sản bảo đảm trái phiếu có liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.