Doanh nghiệp

ĐHĐCĐ Vàng bạc Đá quý Phương Nam: Ông Trầm Bê bỏ ngỏ giá mua lại cổ phiếu, 2017 dự báo khó hòa vốn

06:41 | 22/06/2017

Chia sẻ

Không còn điệp khúc đặt kế hoạch hòa vốn như mọi năm, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Thương mại Vàng bạc Đá quý Phương Nam – NJC (VangBacNJC) đã trình và được thông qua kế hoạch 2017 với con số lợi nhuận để trống vì dự báo sẽ khó đạt được hòa vốn.
dhdcd vang bac da quy phuong nam ong tram be bo ngo gia mua lai co phieu 2017 du bao kho hoa von

ĐHĐCĐ thường niên của VangBacNJC chiều ngày 21/06/2017

Nếu như những năm trước kế hoạch được đặt ra là hòa vốn thì năm nay HĐQT đã trình Đại hội và được thông qua kế hoạch chỉ có doanh thu và để trống lợi nhuận. Cụ thể, tổng doanh thu dự kiến đạt 140 tỷ đồng, trong đó vàng miếng và vàng nữ trang lần lượt đạt 90 tỷ và 50 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông về việc kế hoạch không đề cập lợi nhuận, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Minh chia sẻ, mọi năm đều đặt kế hoạch hòa vốn để có chỉ tiêu phấn đấu nhưng đều ghi nhận con số âm. Riêng năm 2017, sau khi theo dõi kết quả 6 tháng đầu năm, HĐQT nhận thấy tình hình không mấy khả quan, khó đạt được mức hòa vốn mà không thể trình kế hoạch lỗ nên quyết định để trống chỉ tiêu lợi nhuận.

Về ý kiến phát triển thêm máy móc và mở cửa hàng mới, Phó Chủ tịch HĐQT Trầm Bê đã chia sẻ định hướng 2017 là giữ nguyên bộ máy cũ, không đầu tư mới vì khả năng tạo lợi nhuận từ khoản việc cải tiến máy móc là rất thấp, đồng thời tính nguy hiểm của phương án này cao vì có thể gầy nên một khoản lỗ lớn cho VangBacNJC. Còn việc mở thêm cửa hàng mới cũng không khả thi khi trước đó năm 2016, VangBacNJC đã phải đóng cửa nhiều cửa hàng không hiệu quả.

Ông Trầm Bê cho biết, với bộ máy và hệ thống cửa hàng hiện tại, năm 2017 chắc chắn sẽ lỗ nhưng khoản lỗ này sẽ nằm trong khoản vài tỷ, có thể gánh và cầm chừng được.

Cũng trong đại hội, cổ đông đã thực hiện bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022. Các cá nhân trúng cử vào HĐQT đều là thành viên cũ trước đó, cụ thể là ông Nguyễn Văn Trinh, ông Trầm Bê, ông Dương Văn Út và bà Nguyễn Thị Thanh Minh.

Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới cũng là những thành viên cũ gồm có Lê Vĩnh Kha, Nguyễn Nhược Lan và Trần Thụy Thanh Hương.

Mong muốn mua lại cổ phần để được chuyển xuống mô hình TNHH

Về chuyện mua lại cổ phần để chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty sang trách nhiệm hữu hạn (TNHH), ông Trầm Bê chia sẻ về mong muốn được mua lại cổ phần để giảm số lượng cổ đông nhưng không đề cập giá mua.

Ông cho biết hiện cổ đông của VangBacNJC có khoảng 600 cổ đông nhưng lượng cổ đông này chỉ nắm giữ 15% cổ phần. Tuy nhiên vì lượng nắm giữ ít ỏi này, Công ty buộc phải duy trì một bộ máy gồm các phòng ban để đảm bảo cho mô hình công ty cổ phần (CTCP). Chi phí các phòng ban này dù đã tiết chế tối đa khi mỗi phòng còn rất ít nhân sự, nhưng vẫn là một trong những gánh nặng cho VangBacNJC.

Để được chuyển xuống mô hình TNHH thì buộc phải giảm số lượng cổ đông từ con số 600 xuống dưới 100 cổ đông. Ông khẳng định nếu muốn tồn tại thì cần phải chuyển đổi xuống mô hình TNHH, vừa giảm được chi phí duy trì bộ máy vừa đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp tư nhân.

Năm 2016 may mắn chỉ lỗ 3.5 tỷ đồng

Tổng doanh thu năm 2016 đạt 139 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với thực hiện năm trước và chỉ thực hiện 85% so với kế hoạch đề ra. Trong khi doanh thu vàng miếng tăng 15% với 96 tỷ đồng thì nguồn thu từ việc kinh doanh vàng nữ trang lại giảm đến 34% chỉ còn 42.7 tỷ đồng.

Kế hoạch hòa vốn ban đầu vủa VangBacNJC vẫn không được thực hiện khi lỗ ròng hơn 3.5 tỷ đồng, trong khi năm trước khoản lỗ này hơn 41 tỷ đồng. Đây cũng là con số lỗ thấp nhất trong các năm kể từ năm 2013 đến nay.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 giảm nhẹ so với năm đầu kỳ ghi nhận 1,015 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 61% tổng tài sản với hơn 616 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn, Công ty không có nợ vay tài chính./.

Trí Nhiên